Taxonomy term | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

דרום הר חברון

Tue, 17 May 2022 מופקרה - שיתוף פעולה בין מתנחלים לצבא
Wed, 25 May 2022 דרום הר חברון
Sun, 22 May 2022 דרום הר חברון - ביקור אצל משפחת ג'אדאללה
Tue, 10 May 2022 דרום הר חברון, מסאפר יטא
Mon, 9 May 2022 דרום הר חברון: הכרזה על טרנספר
Tue, 26 Apr 2022 חברון - עזרה לחבר פלסטיני מציל יהודים
Mon, 25 Apr 2022 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 24 Apr 2022 צומת זיף - שני צעירים נפצעו מכדורי גומי
Tue, 19 Apr 2022 מופקרה: חשופים להתעללות יומיומית. לא מתרגלים
Tue, 12 Apr 2022 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Sun, 10 Apr 2022 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 3 Apr 2022 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Mon, 4 Apr 2022 א-תוואני (א-טוואני), דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 23 Mar 2022 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Thu, 24 Mar 2022 סנסנה (מחסום מיתר) - ביוב זורם
Tue, 22 Mar 2022 חברון: יום צילומים
Tue, 8 Mar 2022 דרום הר חברון
Tue, 15 Mar 2022 שעב אל בוטום - הריסות בתים ומכלאות
Wed, 16 Mar 2022 דרום הר חברון: אסור לך לבנות בית על אדמתך
Sun, 13 Mar 2022 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 9 Mar 2022 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 7 Mar 2022 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 22 Feb 2022 א-תוואני (א-טוואני), דרום הר חברון
Wed, 19 Jan 2022 זנותא - אלימות מתנחלים נגד רועים פלסטינים
Sun, 27 Feb 2022 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 9 Feb 2022 דרום הר חברון
Mon, 28 Feb 2022 דרום הר חברון: כיבוש זה כיבוש. זה כיבוש.
Mon, 7 Feb 2022 זנותא - טרור מתנחלים
Sun, 13 Feb 2022 א-תוואני (א-טוואני), דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 8 Feb 2022 סוסיא
Sun, 30 Jan 2022 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 26 Jan 2022 דרום הר חברון, תרקומיא
Wed, 5 Jan 2022 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים
Tue, 25 Jan 2022 אום אל ח'יר, דרום הר חברון, סוסיא
Tue, 11 Jan 2022 דרום הר חברון, צומת זיף, תרקומיא
Sun, 16 Jan 2022 א-תוואני (א-טוואני), דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 2 Jan 2022 ואדי ראד'ים - החרמת טרקטור שנכשלה
Wed, 12 Jan 2022 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Wed, 15 Dec 2021 מופקרה - החרמת טרקטור
Thu, 30 Dec 2021 ואדי ראד'ים - המנהל האזרחי מאיים להחרים טרקטור באמצע עונת הזריעה
Mon, 27 Dec 2021 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Thu, 23 Dec 2021 אבו סאפי דרום הר חברון: סוף סוף הגיע הגשם
Tue, 14 Dec 2021 ביקור במופקרה
Sun, 19 Dec 2021 א-תוואני (א-טוואני), דרום הר חברון, סוסיא
Sun, 28 Nov 2021 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 5 Dec 2021 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 21 Nov 2021 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 29 Nov 2021 דרום הר חברון - כ״ט בנובמבר היום
Tue, 16 Nov 2021 דרום הר חברון, סוסיא, תרקומיא
Sun, 21 Nov 2021 מול טנא עומרים בולדוזר מיישר גבעה!
Mon, 22 Nov 2021 דרום הר חברון: אין חדש תחת השמש החורפית
Thu, 18 Nov 2021 תל רומידה: מצלמות של המדינה ומצלמות של מתנחלים
Mon, 15 Nov 2021 דרום הר חברון: כוח הריסה צה"לי נע לעבר הריסת מבנה סתמי
Mon, 25 Oct 2021 ביקור חוזר בכפר סיקא
Sun, 31 Oct 2021 א-תוואני (א-טוואני), דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 26 Oct 2021 דרום הר חברון
Mon, 18 Oct 2021 הריסת בית בכפר סיקא. צער ובושה
Thu, 21 Oct 2021 ביקור בגן הודא בחאשם אלדארג'
Sun, 24 Oct 2021 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 17 Oct 2021 דרום הר חברון: אדוני הארץ קובעים
Sun, 10 Oct 2021 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 11 Oct 2021 חברון: שקט עכשיו. נקווה שימשיך
Wed, 6 Oct 2021 דרום הר חברון, תרקומיא
Tue, 5 Oct 2021 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא
Sun, 26 Sep 2021 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 29 Sep 2021 מופקרה - טרור מתנחלים
Thu, 23 Sep 2021 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 20 Sep 2021 דרום הר חברון, חלחול, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Fri, 17 Sep 2021 דרום הר חברון: מכות לפעילי שלום! מניעת מים מהפלסטינים!
Mon, 13 Sep 2021 מאחז בלתי חוקי חדש בדמות חווה חקלאית בדרום הר חברון
Sun, 5 Sep 2021 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 9 Sep 2021 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 24 Aug 2021 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 2 Aug 2021 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Wed, 4 Aug 2021 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת זיף
Thu, 19 Aug 2021 דרום הר חברון, סוסיא
Wed, 25 Aug 2021 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 22 Aug 2021 א-תוואני (א-טוואני), דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 18 Aug 2021 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 18 Aug 2021 סיור בדרום הר חברון עם חברי פורום המשפחות השכולות
Tue, 3 Aug 2021 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Tue, 10 Aug 2021 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 8 Aug 2021 א-תוואני (א-טוואני), דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 22 Jul 2021 חוות כבשים חדשה מוקמת מול סמעה
Thu, 29 Jul 2021 טובא - ביקור בבית סוג'וד
Mon, 26 Jul 2021 דרום הר חברון, צומת הכבשים, צומת זיף
Sun, 25 Jul 2021 דרום הר חברון - התעללות בחלשים ביותר
Wed, 7 Jul 2021 א-תוואני (א-טוואני), דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים, צומת זיף
Mon, 5 Jul 2021 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 6 Jul 2021 שעב אל בוטום
Thu, 8 Jul 2021 חברון וסביבותיה: שגרת הכיבוש היא עינוי מתמשך
Tue, 22 Jun 2021 לילדה של כולנו קוראים סוג'וד
Sun, 4 Jul 2021 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
Thu, 1 Jul 2021 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Wed, 30 Jun 2021 א-תוואני: מתנחלים בחסות הצבא הורסים ושורפים
Tue, 29 Jun 2021 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 17 Jun 2021 א-תוואני (א-טוואני), דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 14 Jun 2021 מסאפר יטא
Wed, 23 Jun 2021 דרום הר חברון, סוסיא
Mon, 21 Jun 2021 התנחלויות כרמל ומעון:  ככה נראה ציפצוף על החלטות בית משפט
Tue, 15 Jun 2021 אַ-תֻּוַאנִי (אַ-טֻּוַאנִי), דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סוסיא
Tue, 1 Jun 2021 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 13 Jun 2021 אַ-תֻּוַאנִי, אַ-טֻּוַאנִי, דרום הר חברון, סוסיא
Tue, 8 Jun 2021 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 9 Jun 2021 דרום הר חברון: דמי תיווך לרישיון עבודה - שערוריה
Thu, 3 Jun 2021 אַ-תֻּוַאנִי, אַ-טֻּוַאנִי, דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 20 May 2021 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 23 May 2021 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 4 May 2021 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), רמאדין
Tue, 25 May 2021 אַ-תֻּוַאנִי, אַ-טֻּוַאנִי, דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 24 May 2021 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 30 May 2021 דרום הר חברון: כל מי שנמצא על גג הוא בר מוות
Wed, 19 May 2021 דרום הר חברון: משמרת מלאת מתח
Tue, 11 May 2021 פלסטינים מא-תוואני מותקפים ע"י מתנחלי חוות מעון
Sun, 2 May 2021 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Tue, 27 Apr 2021 דרום הר חברון: מתנחלים מתרחצים בבור מים של הפלסטינים
Mon, 3 May 2021 בחברון הכל סגור, אבל עם ישראל חי ומטייל
Thu, 29 Apr 2021 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Thu, 15 Apr 2021 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
Thu, 22 Apr 2021 אַ-תֻּוַאנִי, אַ-טֻּוַאנִי, דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 6 Apr 2021 דרום הר חברון - חיים בצל האפרטהייד
Sun, 18 Apr 2021 מתנחלים עם כלבים מתנכלים לצאן בשטח פלסטיני פרטי
Mon, 12 Apr 2021 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), פוקיקיס
Tue, 13 Apr 2021 דרום הר חברון, חברון
Sun, 4 Apr 2021 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 23 Mar 2021 חילוץ טלפון של עציר משוחרר מכלא באר שבע
Mon, 5 Apr 2021 זנותא: דונם פה ודונם שם כך גונבים אדמה פלסטינית
Tue, 9 Mar 2021 דרום הר חברון - פילבוקסים כ"אמצעי לשיפור אחיזת צה"ל במרחבים המאוימים"
Tue, 30 Mar 2021 דרום הר חברון, חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 31 Mar 2021 דרום הר חברון
Wed, 10 Mar 2021 דרום הר חברון - חיסוני קורונה לנכנסים לישראל
Wed, 24 Mar 2021 דרום הר חברון, חברון
Sun, 21 Mar 2021 דרום הר חברון, חלחול, תרקומיא
Tue, 16 Mar 2021 דרום הר חברון, חברון, סוסיא
Sun, 14 Mar 2021 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 8 Mar 2021 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 23 Feb 2021 דרום הר חברון
Sun, 28 Feb 2021 דרום הר חברון: אין שום התראה והרתעה
Thu, 11 Feb 2021 דרום הר חברון, חלחול, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Wed, 24 Feb 2021 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Tue, 16 Feb 2021 א-תוואני - שחרור אחרי מעצר ללא סיבה
Wed, 27 Jan 2021 פוקייקיס - מתנחלים סוללים דרך בשטח פרטי
Sun, 14 Feb 2021 אַ-תֻּוַאנִי, אַ-טֻּוַאנִי, אום אל ח'יר, דרום הר חברון, סוסיא
Mon, 15 Feb 2021 דרום הר חברון: המציאות מורכבת אבל בזה אין שום חדש
Tue, 9 Feb 2021 זנותא - כפר קטן בלי תשתיות מודרניות
Tue, 2 Feb 2021 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 8 Feb 2021 בכביש 60 רואים את סימני הסיפוח
Mon, 1 Feb 2021 צו הריסה לבית הספר באיזווידין
Sun, 31 Jan 2021 דרום הר חברון: פוחדים מתרגיל צבאי עם טנקים ותחמושת חיה
Tue, 26 Jan 2021 תוואמין - התנכלות אלימה של מתנחלים
Tue, 22 Dec 2020 מתנחלים מציקים לפלסטינים בדרום הר חברון
Sun, 27 Dec 2020 דרום הר חברון: סגר בישראל וברשות
Fri, 15 Jan 2021 דרום הר חברון: הפגנה נגד עוונות הכיבוש
Sun, 20 Dec 2020 ואדי ראדים: מתנחל עם הכבשים שלו חומסים את שדות הכפר
Tue, 8 Dec 2020 הריסת בתים בדרום הר חברון
Thu, 17 Dec 2020 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 15 Dec 2020 הריסת בתים ברכיז שבמסאפר יטא
Wed, 4 Nov 2020 במחסום מיתר לא מאמינים בקורונה
Mon, 7 Dec 2020 דרום הר חברון: התעללות מתמשכת באדם אחד
Wed, 2 Dec 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת זיף
Sun, 6 Dec 2020 דרום הר חברון: בשורה משמחת, הגיע כסף מהאיחוד האירופי לתשתיות מים וחשמל
Tue, 24 Nov 2020 דרום הר חברון, סוסיא
Tue, 1 Dec 2020 דרום הר חברון: משק אוּתרכי של איש אחד
Thu, 3 Dec 2020 פלסטיני מדהריה שוחרר ממעצר ללא התעודות שלו
Mon, 30 Nov 2020 ח'ירבת א-רכיז: חייל שהשתתף בהריסות בתים אומר - אני רק ממלא אחר הוראה שקבלתי
Mon, 23 Nov 2020 דרום הר חברון, חברון
Tue, 17 Nov 2020 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 22 Nov 2020 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 11 Nov 2020 גן הילדים בהאשם אל דארג'
Wed, 18 Nov 2020 דרום הר חברון
Mon, 9 Nov 2020 דרום הר חברון, חברון
Sun, 8 Nov 2020 דרום הר חברון: שגרת כיבוש
Mon, 2 Nov 2020 דרום הר חברון: הקורונה והכיבוש ביחד זה קצת יותר מדי 
Tue, 3 Nov 2020 בחברון לא צריכים חדרי כושר
Thu, 17 Sep 2020 דרום הר חברון: כולם מיואשים
Thu, 29 Oct 2020 דרום הר חברון: הורסים, או עוד לא הורסים, בכפרים באזור
Tue, 20 Oct 2020 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 22 Oct 2020 דרום הר חברון
Wed, 21 Oct 2020 דרום הר חברון: ההתנחלויות גדלות ומתפתחות, היישובים הפלסטינים נאבקים על קיומם
Mon, 26 Oct 2020 דרום הר חברון: העוני נעשה חסר מוצא יותר מאי פעם
Tue, 15 Sep 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סוסיא, צומת הכבשים
Tue, 15 Sep 2020 דרום הר חברון
Thu, 17 Sep 2020 דרום הר חברון: האמירויות והסכמי השלום הביאו אותם לייאוש עמוק מאוד
Wed, 26 Aug 2020 דרום הר חברון: המתנחלים יורקים והפלסטינים מתעלמים
Tue, 18 Aug 2020 ביקור באום פאגארה, דרום הר חברון
Tue, 18 Aug 2020 ביקור באום פאגארה, דרום הר חברון
Wed, 12 Aug 2020 דרום הר חברון: הצבא לא מאפשר לתושב מקומי לכבוש שביל שיוביל אוכל לכבשים
Tue, 25 Aug 2020 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 4 Aug 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 3 Aug 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 16 Aug 2020 דרום הר חברון מחסום מיתר סגור למאות פלסטינים. בהתנחלות חדשה משתלטים על שטחי מרעה של הפלסטינים.
Tue, 11 Aug 2020 דרום הר חברון והסביבה: מחסומים מזויפים
Wed, 29 Jul 2020 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Tue, 28 Jul 2020 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 22 Jul 2020 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 15 Jul 2020 דרום הר חברון: בנו חדר בידוד קורונה על הגג והחיילים באו והרסו
Tue, 14 Jul 2020 דרום הר חברון
Wed, 8 Jul 2020 דרום הר חברון, צומת הכבשים, צומת זיף
Sun, 19 Jul 2020 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Wed, 1 Jul 2020 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 30 Jun 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים
Tue, 7 Jul 2020 חברון - התפשטות מגפת הקורונה ומחסור במזון ובכסף
Mon, 29 Jun 2020 תל רומיידה: אין להגיע עם המכונית קרוב לבית. את המשא סוחבים על הגב
Wed, 3 Jun 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 16 Jun 2020 חורסה - הכפר שפילבוקס נטוע במרכזו
Thu, 25 Jun 2020 סביבות חברון: הסכסוך בינינו לבין הפלסטינים נראה כתמונה ללא בני אדם
Tue, 23 Jun 2020 חברון - מקרים רבים של קורונה
Sun, 21 Jun 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Mon, 15 Jun 2020 דרום הר חברון, א-תוואני - התפשטות המאחז חוות מעון
Wed, 10 Jun 2020 דרום הר חברון, מר'יר אל עביד - הריסת אוהל ששימש לבדיקות קורונה
Wed, 17 Jun 2020 בסימיה, דרום הר חברון - צווי הריסה לשתי כיתות בית הספר
Tue, 2 Jun 2020 דרום הר חברון, סוסיא
Tue, 9 Jun 2020 דרום הר חברון, חברון: שלטי תעמולה נגד מדינה פלסטינית. חנויות סגורות. הרחבת התנחלות
Tue, 19 May 2020 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 21 May 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Mon, 8 Jun 2020 דרום הר חברון, חברון
Mon, 1 Jun 2020 חברון והסביבה: המעבר לעבודה בישראל חזר והבלגן גדול
Wed, 27 May 2020 סימיה, דרום הר חברון
Mon, 18 May 2020 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 12 May 2020 עמדת חיטוי לקורונה בא-תוואני
Wed, 13 May 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 11 May 2020 ימי הקורונה וצום הרמדאן הורידו שקט עצוב על הרחובות
Thu, 7 May 2020 משמרת ראשונה בדרום הר חברון מאז שפרץ משבר הקורונה
Sat, 18 Apr 2020 כיף בימי הקורונה: מתנחלים מחוות מעון וחיילים מצה"ל תוקפים רועים פלסטינים
Sun, 12 Apr 2020 דוח קורונה, סימיה: חוששים שהאוכל לא יספיק
Sun, 12 Apr 2020 דוח בימי קורונה: דואגים ופוחדים מאוד
Sun, 12 Apr 2020 יטא - מחסור בימי קורונה
Tue, 7 Apr 2020 דורא - דוח במייל בימי קורונה
Sat, 4 Apr 2020 דורא - דיווח בימי קורונה
Sat, 4 Apr 2020 דוח בימי קורונה: דורא – עתירות לבית המשפט יידחו עד להסרת הסגר
Tue, 31 Mar 2020 דוח בימי קורונה, דרום הר חברון: עכשיו אתם תלמדו מה זה לחיות בסגר
Wed, 18 Mar 2020 דוח קורונה, אום אל ח'יר: גם הכיבוש חולה בקורונה
Sun, 29 Mar 2020 דוח קורונה: מתנחלי חוות מעון התנפלו על ילדים שעברו במקום
Mon, 23 Mar 2020 דיווח טלפוני בימי קורונה: יטא (דרום חברון)
Tue, 24 Mar 2020 דוח קורונה, חורסא: י' דואג לנו, הזקנות..
Tue, 17 Mar 2020 יטא - הגיעו לשווא לבדיקות באיכילוב והוכנסו להסגר כשחזרו ליטא
Thu, 26 Mar 2020 דוח בימי קורונה, יטא: חוששים להידבק מפועלים שחזרו מישראל
Tue, 17 Mar 2020 דוח מימי הקורונה מדרום הר חברון
Tue, 24 Mar 2020 דוח בימי קורונה, דרום הר חברון: ישראל סוגרת את הפלסטינים בבתיהם
Sun, 8 Mar 2020 דרום הר חברון - סגר קורונה
Sat, 25 Jan 2020 פעילות בגן הילדים בחאשם אל דאראג'
Thu, 5 Mar 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Wed, 4 Mar 2020 הכפר מיקטל אלסאלם החי במערות
Thu, 27 Feb 2020 חברון: בכיבוש אין כרגע חדש. הפלסטינים בונים. היהודים הורסים
Tue, 25 Feb 2020 דרום הר חברון
Wed, 19 Feb 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Sun, 23 Feb 2020 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Tue, 18 Feb 2020 דרום הר חברון, חברון
Sun, 16 Feb 2020 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 5 Feb 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 12 Feb 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Tue, 11 Feb 2020 גן הילדים בחאשם אל דארג'
Sun, 9 Feb 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Sat, 14 Dec 2019 פעילות בגן בחאשם אל דארג'
Mon, 3 Feb 2020 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 2 Feb 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Tue, 4 Feb 2020 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
Tue, 28 Jan 2020 הריסת בית ברפאעיה
Wed, 29 Jan 2020 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 26 Jan 2020 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 16 Jan 2020 דרום הר חברון, צומת זיף אום פאקרה (מערות)
Wed, 8 Jan 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 22 Jan 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים
Sun, 19 Jan 2020 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 14 Jan 2020 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Tue, 7 Jan 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Sat, 11 Jan 2020 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Sat, 30 Nov 2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 12 Jan 2020 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר) חסימות של דרכים פנימיות
Sun, 5 Jan 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 29 Dec 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Mon, 30 Dec 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סוסיא: חסימות ואוירה מתוחה
Wed, 18 Dec 2019 דרום הר חברון, סוסיא
Wed, 1 Jan 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Wed, 11 Dec 2019 דרום הר חברון, צומת הכבשים
Mon, 23 Dec 2019 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Mon, 23 Dec 2019 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 22 Dec 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 17 Dec 2019 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Sun, 15 Dec 2019 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Sat, 16 Nov 2019 גן הילדים בהאשם אל דארג'
Tue, 10 Dec 2019 דרום הר חברון
Mon, 2 Dec 2019 דרום הר חברון: הריסת שוק הירקות ליד מעבר מיתר
Sun, 8 Dec 2019 איך מרגישה השגרה בדרום הר חברון: ייאוש וחוסר תקווה
Wed, 27 Nov 2019 הריסת בתים בשטח אש בדרום הר חברון
Thu, 28 Nov 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת זיף
Sun, 1 Dec 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Thu, 5 Dec 2019 דרום הר חברון, חורסא: האזרחים חיים בין המחסומים וההתנחלויות
Tue, 26 Nov 2019 דרום הר חברון
Thu, 21 Nov 2019 דרום הר חברון, סוסיא
Mon, 25 Nov 2019 ביקור בחו'רסא, כן, זה עם הפילבוקס במרכז. מחולל הזעם
Sun, 24 Nov 2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 19 Nov 2019 א-תוואני - כלב של מתנחל מחוות מעון תוקף ונושך פלסטיני. לכלב שלום
Thu, 17 Oct 2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Sun, 3 Nov 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים
Thu, 14 Nov 2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 17 Nov 2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 7 Nov 2019 דרום הר חברון, סוסיא, צומת זיף, תרקומיא
Mon, 11 Nov 2019 דרום הר חברון, צומת הכבשים
Sat, 26 Oct 2019 גן האשם אל דארג'
Tue, 5 Nov 2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 13 Nov 2019 דרום הר חברון: הפילבוקס במרכז ח'ורסא - למה זה טוב??
Sun, 27 Oct 2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 4 Nov 2019 דרום הר חברון
Tue, 8 Oct 2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא
Sun, 27 Oct 2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 15 Oct 2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 24 Oct 2019 דרום הר חברון, סוסיא: מים? לא לפלסטינים
Wed, 23 Oct 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Thu, 10 Oct 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Thu, 17 Oct 2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Wed, 16 Oct 2019 דרום הר חברון - החיים החשופים להתעמרות
Sun, 6 Oct 2019 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר) אפליה בתנועה בתשתיות ודיכוי בולטים מתמיד
Wed, 18 Sep 2019 גן הילדים באום אל ח'יר
Wed, 25 Sep 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Thu, 3 Oct 2019 דרום הר חברון: הפילבוקס במרכז הכפר חורסא - השתגעתם??
Tue, 24 Sep 2019 גן הודא בחאשם אל דארג'
Sat, 28 Sep 2019 ביקור בגן הודא בחאשם-אל-דאראג' ובגן באום אל ח'יר
Sun, 22 Sep 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 18 Sep 2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 15 Sep 2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 12 Sep 2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Sat, 20 Jul 2019 פעילות בגני ילדים בדרום הר חברון
Sat, 29 Jun 2019 פעילות בגני הילדים בדרום הר חברון
Sat, 29 Jun 2019 דרום הר חברון
Sun, 8 Sep 2019 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 10 Sep 2019 א-תוואני - ליווי צבאי לילדי האזור מפחד המתנחלים
Thu, 5 Sep 2019 בית הספר בסימיה
Tue, 3 Sep 2019 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 1 Sep 2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 20 Aug 2019 דרום הר חברון, סוסיא
Tue, 27 Aug 2019 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 22 Aug 2019 דרום הר חברון, סוסיא
Thu, 15 Aug 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים
Thu, 29 Aug 2019 דרום הר חברון, צומת זיף, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 28 Aug 2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), סוסיא
Mon, 19 Aug 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 6 Aug 2019 כפרי בדואים בנגב, דרום הר חברון
Sun, 4 Aug 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת זיף, צומת הכבשים, סנסנה (מעבר מיתר), סוסיא
Thu, 1 Aug 2019 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר, תרקומיא
Thu, 8 Aug 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת זיף
Tue, 30 Jul 2019 דרום הר חברון
Mon, 29 Jul 2019 אידנא
Sun, 28 Jul 2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 25 Jul 2019 דרום הר חברון, צומת זיף, סוסיא
Sun, 21 Jul 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 16 Jul 2019 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Mon, 15 Jul 2019 משמרת לדהריה והסביבה
Sun, 14 Jul 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 11 Jul 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Tue, 9 Jul 2019 דרום הר חברון, סוסיא
Sun, 7 Jul 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Tue, 25 Jun 2019 אום פאקרא בדרום הר חברון
Thu, 4 Jul 2019 פתיחת גן ילדים ולעומתו עקירת עצים באום אל-ח'יר
Tue, 11 Jun 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Sun, 30 Jun 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Thu, 13 Jun 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים, צומת זיף
Thu, 6 Jun 2019 דרום הר חברון, צומת הכבשים, צומת זיף
Thu, 27 Jun 2019 דרום הר חברון, חסימות ונוכחות צבאית מוגברת
Tue, 18 Jun 2019 ח'אלת אל דבע - הריסות בתים במסאפר יטא
Sun, 23 Jun 2019 ח'ורסא. דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 20 Jun 2019 דרום הר חברון: מי עושה מתיחת פנים לרחוב השוהדא?
Mon, 17 Jun 2019 דרום הר חברון, תרקומיא: הימים חולפים שנה עוברת ומנגינת הכיבוש לעולם נשארת
Sat, 25 May 2019 דרום הר חברון, סוסיא
Sun, 16 Jun 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Wed, 12 Jun 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Mon, 10 Jun 2019 דרום הר חברון, חברון
Sun, 26 May 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Tue, 21 May 2019 התעקלויות מוזרות של גדר ההפרדה בדרום הר חברון
Wed, 22 May 2019 ביקור ברהט: המחליטים האמתיים הם אנשי המנהל להתיישבות הבדואים, שפועל בחסות משרד החקלאות
Sat, 18 May 2019 ייעוץ והנחייה לגננות בגן הודא בחאשם-אל-דארג'
Thu, 9 May 2019 ביקור אצל מקימת בית הספר בזנותא
Thu, 23 May 2019 דרום הר חברון, צומת הכבשים
Tue, 28 May 2019 מעבר דורא-אל פוואר, חברון, דרום הר חברון
Thu, 16 May 2019 דרום הר חברון
Sun, 2 Jun 2019 דרום הר חברון: תערובת של הכנות לחגים: עיד אל פיטר, שבועות, המולה ומחסומים ועוד מעט סגר
Wed, 8 May 2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Thu, 30 May 2019 מעבר דורא-אל פוואר, חברון, דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 27 May 2019 מעבר דורא-אל פוואר, דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Mon, 20 May 2019 חברון, דרום הר חברון, צומת הכבשים
Sun, 19 May 2019 מעבר דורא-אל פוואר, דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Sun, 12 May 2019 מעבר דורא-אל פוואר, דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Tue, 14 May 2019 דרום הר חברון
Sat, 4 May 2019 יעוץ והנחייה לגננות בגן הודא בחאשם-אל-דארג'
Tue, 7 May 2019 הריסות באום אל ח'יר
Mon, 6 May 2019 ח'ורסא - הפילבוקס שאינו מאפשר גישה חופשית לדיוואן
Thu, 2 May 2019 דרום הר חברון
Sat, 16 Mar 2019 ייעוץ והנחייה לגננות בגן הודא בחאשם-אל-דארג'
Sat, 9 Mar 2019 ייעוץ והנחייה לגננות בגן הודא בחאשם-אל-דארג'
Sat, 9 Mar 2019 ייעוץ והנחייה לגננות בגן הודא בחאשם-אל-דארג'
Sat, 30 Mar 2019 גן הודא בחאשם-אל-דארג'
Thu, 21 Mar 2019 דרום הר חברון, צומת זיף
Sat, 13 Apr 2019 גן הודא בחאשם-אל-דארג'
Tue, 30 Apr 2019 אמנייזל, דרום הר חברון
Sun, 28 Apr 2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 21 Apr 2019 מעבר דורא-אל פוואר, דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 18 Apr 2019 דרום הר חברון - חו'רסא
Wed, 17 Apr 2019 דרום הר חברון
Mon, 15 Apr 2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 7 Apr 2019 מעבר דורא-אל פוואר, דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Tue, 16 Apr 2019 בית הספר בזנותא
Thu, 11 Apr 2019 מעבר דורא-אל פוואר, דרום הר חברון, צומת הכבשים
Thu, 28 Mar 2019 מעבר דורא-אל פוואר, דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 4 Apr 2019 זנותא - צו הריסה לבית הספר
Wed, 3 Apr 2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Sat, 23 Mar 2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 17 Mar 2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 13 Mar 2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 19 Mar 2019 סוסיא, חברון, דרום הר חברון
Sun, 10 Mar 2019 מעבר דורא-אל פוואר, דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Sun, 31 Mar 2019 מעבר דורא-אל פוואר, דרום הר חברון, ח'ורסא, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 18 Mar 2019 דרום הר חברון: מחסום נולד!
Thu, 14 Mar 2019 דרום הר חברון - והפילבוקס בח'ורסא עומד כמו פיל בחדר...
Mon, 11 Mar 2019 הריסות בית הספר בסימיה
Sat, 23 Feb 2019 דרום הר חברון, סוסיא
Tue, 26 Feb 2019 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Tue, 19 Feb 2019 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Mon, 4 Mar 2019 דרום הר חברון
Sun, 17 Feb 2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Thu, 28 Feb 2019 דרום הר חברון
Thu, 14 Feb 2019 דרום הר חברון, צומת הכבשים, צומת זיף
Thu, 21 Feb 2019 דרום הר חברון, תרקומיא
Mon, 25 Feb 2019 הריסת צינורות שספקו מים למסאפר יטא
Sun, 24 Feb 2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), א-זארנוג
Wed, 20 Feb 2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 3 Feb 2019 דרום הר חברון, סימיה
Sun, 10 Feb 2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 7 Feb 2019 דרום הר חברון, סוסיא, צומת זיף
Sun, 27 Jan 2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Tue, 15 Jan 2019 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 15 Jan 2019 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 15 Jan 2019 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 15 Jan 2019 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 8 Jan 2019 דרום הר חברון, בית הספר בסימיה, חברון
Wed, 6 Feb 2019 דרום הר חברון, בית הספר בזיתונא
Tue, 1 Jan 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא
Mon, 24 Dec 2018 דרום הר חברון, סימיה
Thu, 31 Jan 2019 דרום הר חברון, צומת זיף
Mon, 28 Jan 2019 דרום הר חברון
Sun, 3 Feb 2019 דרום הר חברון, בית הספר בזיתונא
Tue, 22 Jan 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 30 Jan 2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), רמאדין
Mon, 28 Jan 2019 דרום הר חברון, סימיה
Thu, 3 Jan 2019 דרום הר חברון
Mon, 14 Jan 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Sun, 20 Jan 2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 13 Jan 2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 16 Jan 2019 דרום הר חברון, חברון
Mon, 7 Jan 2019 בית אומר, דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 10 Jan 2019 דרום הר חברון: החייל מאיר עם הפנס ושואל כל מי שיוצא מהבית: למה אתה יוצא מהבית? מה אתה עושה?
Thu, 3 Jan 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים
Sun, 23 Dec 2018 דרום הר חברון, צומת זיף
Sun, 16 Dec 2018 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Thu, 27 Dec 2018 דרום הר חברון, צומת זיף
Wed, 2 Jan 2019 סימיה. בית הספר אינו מפריע לביטחון, אבל שוב הרסו. ובחברון: ״אם אתה מוסלמי אתה לא יכול לעבור פה״
Sun, 30 Dec 2018 מחסומי דרום הר חברון: כרגיל ביום א' לחץ אדיר במחסום, דוחק ומתח קשה מאוד
Tue, 25 Dec 2018 דרום הר חברון, ברמת ממרא בנייה אינטנסיבית.
Tue, 18 Dec 2018 דרום הר חברון, סימיה
Mon, 24 Dec 2018 דרום הר חברון, דברי המתנחל: "הם כולם עוד יעופו מפה בעצמם או שנעיף אותם"
Wed, 19 Dec 2018 דרום הר חברון, חברון, סימיה
Thu, 20 Dec 2018 דרום הר חברון, סימיה
Thu, 13 Dec 2018 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Mon, 17 Dec 2018 דרום הר חברון, סימיה
Thu, 29 Nov 2018 דרום הר חברון, חאשם אל דארג'
Tue, 11 Dec 2018 דרום הר חברון: הריסות בסימיה ופילבוקס בחורסה
Mon, 10 Dec 2018 דרום הר חברון, סימיה
Wed, 5 Dec 2018 דרום הר חברון, סימיה
Sun, 9 Dec 2018 דרום הר חברון, סימיה
Mon, 3 Dec 2018 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Wed, 5 Dec 2018 דרום הר חברון, סוסיא
Wed, 28 Nov 2018 דרום הר חברון, צומת הכבשים
Sun, 2 Dec 2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים
Sun, 25 Nov 2018 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)הסעות לביקור אסירים
Sun, 18 Nov 2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 26 Nov 2018 דרום הר חברון, כלי חקלאי בשטח C? - מוחרם!
Mon, 19 Nov 2018 דרום הר חברון, סוסיא
Wed, 21 Nov 2018 דרום הר חברון, כמה חיילים! כמה מחסומים! וליווי צבאי למתנחלת
Thu, 22 Nov 2018 דרום הר חברון, תרקומיא: מי יבנה, יבנה בית ב י ש ר א ל...
Wed, 21 Nov 2018 דרום הר חברון, חברון, צומת הכבשים
Sun, 11 Nov 2018 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 4 Nov 2018 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Sun, 4 Nov 2018 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Thu, 8 Nov 2018 מחסומי חברון, דרום הר חברון: החיים מורכבים ובלתי אפשריים בחברון
Tue, 30 Oct 2018 דרום הר חברון, סוסיא
Wed, 31 Oct 2018 דרום הר חברון, חברון, צומת הכבשים
Mon, 29 Oct 2018 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 1 Nov 2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 28 Oct 2018 דרום הר חברון, מחסום בלוקים בכניסה לחלחול
Tue, 23 Oct 2018 דרום הר חברון, הפעם נתנו לנו לעבור...
Mon, 22 Oct 2018 דרום הר חברון, סוסיא
Sun, 21 Oct 2018 דרום הר חברון, ח'ורסא, מחסום אל מרכז הכפר
Tue, 2 Oct 2018 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Sun, 14 Oct 2018 עצוב. אי וודאות בסוסיא
Thu, 18 Oct 2018 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Mon, 15 Oct 2018 דרום הר חברון: מחסומים חדשים לכבוד הגן הארכאולוגי
Wed, 10 Oct 2018 לפרוק מטען כבד מהרכב לפני הבית? - לא לפלסטיני.
Mon, 8 Oct 2018 דר הר חברון, בית הכנסת חזון דויד על האדמה הפרטית של משפחת ג׳אעברי מתבסס והולך. לא יוכלו להוסיף ולעבר את החלקה שלהם
Wed, 26 Sep 2018 דרום הר חברון, סוסיא
Sun, 7 Oct 2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Sun, 30 Sep 2018 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 25 Sep 2018 סוכות בדרום הר חברון, כך זה נראה משם:
Thu, 4 Oct 2018 דרום הר חברון, צומת זיף
Mon, 17 Sep 2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 3 Oct 2018 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Sun, 23 Sep 2018 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 26 Aug 2018 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 18 Sep 2018 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 13 Sep 2018 דרום הר חברון: מבנה לא חוקי. של יהודי? לא מפנים לא הורסים.
Mon, 27 Aug 2018 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 28 Aug 2018 דרום הר חברון, חברון, סוסיא
Tue, 4 Sep 2018 דרום הר חברון, חברון, צומת זיף
Sun, 2 Sep 2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Mon, 3 Sep 2018 דרום הר חברון, חברון
Thu, 30 Aug 2018 דרום הר חברון, חברון בריכה מלאכותית על הגבעה
Thu, 23 Aug 2018 דרום הר חברון, סוסיא
Sun, 19 Aug 2018 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 20 Aug 2018 דרום הר חברון, חברון
Wed, 15 Aug 2018 חברון וסביבתה: הארכיאולוגיה בשרות הכיבוש
Tue, 14 Aug 2018 דרום הר חברון, חברון
Tue, 7 Aug 2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 12 Aug 2018 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Sun, 5 Aug 2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים
Fri, 3 Aug 2018 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 6 Aug 2018 מחסומי חברון: למרר את חיי הפלסטינים זה צו השעה
Tue, 31 Jul 2018 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 2 Aug 2018 חברון - חיי פלסטינים בין הפטיש והסדן...
Mon, 30 Jul 2018 מחסומי חברון: הכניסה אסורה לישראלים, רק למתנחלים מותר
Tue, 24 Jul 2018 סוסיא, חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Sun, 29 Jul 2018 מחסומי חברון: המשטרה ומשמר הגבול במרדף
Mon, 23 Jul 2018 צומת הכבשים, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Sun, 22 Jul 2018 סוסיא, דרום הר חברון
Tue, 17 Jul 2018 חברון, דרום הר חברון
Mon, 16 Jul 2018 צומת זיף, דרום הר חברון
Mon, 16 Jul 2018 דרום הר חברון
Tue, 10 Jul 2018 סנסנה (מעבר מיתר), חברון, דרום הר חברון
Thu, 19 Jul 2018 סוסיא, דרום הר חברון
Thu, 12 Jul 2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Mon, 9 Jul 2018 סנסנה (מעבר מיתר), דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Wed, 11 Jul 2018 סוסיא, דרום הר חברון
Sun, 8 Jul 2018 סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Tue, 3 Jul 2018 חברון, דרום הר חברון
Thu, 5 Jul 2018 סוסיא, דרום הר חברון
Tue, 19 Jun 2018 חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Tue, 26 Jun 2018 סוסיא, חברון, דרום הר חברון - גנבו לי את הילדות
Mon, 25 Jun 2018 צומת הכבשים, חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Wed, 20 Jun 2018 דרום הר חברון
Mon, 18 Jun 2018 סנסנה (מעבר מיתר), חברון, דרום הר חברון
Sun, 10 Jun 2018 סנסנה (מעבר מיתר), סוסיא, דרום הר חברון
Tue, 29 May 2018 דרום הר חברון - כרם כרות
Tue, 5 Jun 2018 חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Sat, 9 Jun 2018 סנסנה (מעבר מיתר), חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Thu, 7 Jun 2018 חברון, דרום הר חברון, תרקומיא שגרת רמדאן
Wed, 6 Jun 2018 סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף, דרום הר חברון
Mon, 4 Jun 2018 חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Tue, 8 May 2018 דרום הר חברון
Tue, 22 May 2018 חברון, דרום הר חברון
Tue, 22 May 2018 חברון, דרום הר חברון
Mon, 28 May 2018 חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Tue, 8 May 2018 דרום הר חברון
Mon, 21 May 2018 צומת הכבשים, חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Sun, 27 May 2018 סנסנה (מעבר מיתר), דרום הר חברון
Thu, 24 May 2018 דרום הר חברון
Wed, 23 May 2018 חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Mon, 14 May 2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Mon, 7 May 2018 סנסנה (מעבר מיתר), דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Thu, 10 May 2018 סוסיא, דרום הר חברון
Wed, 9 May 2018 סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Mon, 30 Apr 2018 סנסנה (מעבר מיתר), דרום הר חברון
Thu, 19 Apr 2018 דרום הר חברון
Mon, 23 Apr 2018 דרום הר חברון
Mon, 23 Apr 2018 דרום הר חברון
Mon, 16 Apr 2018 צומת הכבשים, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Mon, 9 Apr 2018 צומת הכבשים, חברון, דרום הר חברון
Tue, 27 Mar 2018 סנסנה (מעבר מיתר), סוסיא, דרום הר חברון
Sun, 8 Apr 2018 דרום הר חברון
Wed, 28 Mar 2018 סנסנה (מעבר מיתר), מעבר דורא-אל פאוואר
Mon, 26 Mar 2018 חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Sun, 25 Mar 2018 סנסנה (מעבר מיתר), חברון, דרום הר חברון
Tue, 20 Mar 2018 דרום הר חברון
Thu, 22 Mar 2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Mon, 19 Mar 2018 באזור חברון החיים מתנהלים בנוכחות צבאית כל הזמן.
Thu, 15 Mar 2018 סנסנה (מעבר מיתר), דרום הר חברון
Thu, 8 Mar 2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Mon, 12 Mar 2018 דרום הר חברון, משפחה אבלה: נער חרש אילם, פשוט לא שמע את אזהרות החיילם...
Tue, 6 Mar 2018 חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Wed, 7 Mar 2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Mon, 5 Mar 2018 סוסיא, דרום הר חברון
Sun, 25 Feb 2018 חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Thu, 1 Mar 2018 סנסנה (מעבר מיתר), סוסיא, דרום הר חברון
Wed, 28 Feb 2018 סנסנה (מעבר מיתר), דרום הר חברון
Thu, 22 Feb 2018 סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, חברון, דרום הר חברון
Tue, 27 Feb 2018 סנסנה (מעבר מיתר), דרום הר חברון
Mon, 26 Feb 2018 סנסנה (מעבר מיתר), חברון, דרום הר חברון
Mon, 19 Feb 2018 חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Wed, 31 Jan 2018 דרום הר חברון
Tue, 6 Feb 2018 סוסיא, דרום הר חברון
Thu, 8 Feb 2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Thu, 1 Feb 2018 סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Thu, 15 Feb 2018 דרום הר חברון, תרקומיא
Wed, 14 Feb 2018 סוסיא, דרום הר חברון
Tue, 30 Jan 2018 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Mon, 12 Feb 2018 דרום הר חברון, חברון, סוסיא
Wed, 7 Feb 2018 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 16 Jan 2018 דרום הר חברון, חברון
Mon, 15 Jan 2018 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 25 Jan 2018 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
Mon, 29 Jan 2018 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 17 Jan 2018 דרום הר חברון, חברון, חלחול, מעבר דורא-אל פאוואר
Tue, 9 Jan 2018 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 22 Jan 2018 דרום הר חברון, חברון
Wed, 10 Jan 2018 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 8 Jan 2018 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 26 Dec 2017 דרום הר חברון, חברון, צומת הכבשים
Thu, 28 Dec 2017 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Mon, 25 Dec 2017 דרום הר חברון, חברון, צומת הכבשים
Tue, 12 Dec 2017 דרום הר חברון
Tue, 12 Dec 2017 דרום הר חברון והגן של הודא
Tue, 12 Dec 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים, יותר חסימות ויותר צבא
Mon, 18 Dec 2017 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
Wed, 6 Dec 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים
Sun, 10 Dec 2017 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת זיף
Thu, 7 Dec 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Tue, 5 Dec 2017 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 28 Nov 2017 דרום הר חברון
Mon, 4 Dec 2017 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
Thu, 23 Nov 2017 דרום הר חברון, חברון
Wed, 22 Nov 2017 דרום הר חברון
Tue, 21 Nov 2017 דרום הר חברון, חברון
Mon, 20 Nov 2017 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 13 Nov 2017 דרום הר חברון, חברון
Wed, 4 Oct 2017 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
Sun, 5 Nov 2017 דרום הר חברון, ח'ורסא, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 31 Oct 2017 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
Wed, 1 Nov 2017 דרום הר חברון
Wed, 11 Oct 2017 דרום הר חברון
Sun, 22 Oct 2017 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 23 Oct 2017 דרום הר חברון, מערב הרי חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Fri, 20 Oct 2017 ביוב על אדמה פלסטינית - לא לפלסטינים!
Wed, 18 Oct 2017 "האדמה של כולנו - בני אבראהים/אברהם", חברון
Tue, 17 Oct 2017 דרום הר חברון, חברון
Tue, 10 Oct 2017 החיים בצל הפחד מהריסה כפי שקרה ב 1986
Tue, 3 Oct 2017 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 27 Sep 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים, צומת זיף
Mon, 25 Sep 2017 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Tue, 19 Sep 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סוסיא
Wed, 13 Sep 2017 דרום הר חברון
Mon, 18 Sep 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 14 Sep 2017 דרום הר חברון
Mon, 11 Sep 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 12 Sep 2017 דרום הר חברון, סוסיא, אום אלח'יר, א-תוואני
Tue, 5 Sep 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Thu, 7 Sep 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 5 Sep 2017 דרום הר חברון, סוסיא
Wed, 30 Aug 2017 דרום הר חברון, סוסיא
Tue, 29 Aug 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים
Wed, 23 Aug 2017 דרום הר חברון, חברון
Sun, 20 Aug 2017 דרום הר חברון, חברון, צומת זיף
Thu, 17 Aug 2017 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
Tue, 15 Aug 2017 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), ח'ורסא
Wed, 16 Aug 2017 דרום הר חברון, חברון
Mon, 14 Aug 2017 דרום הר חברון, חברון, ח'ורסא
Thu, 10 Aug 2017 דרום הר חברון
Tue, 8 Aug 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, ח'ורסא
Mon, 7 Aug 2017 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Tue, 1 Aug 2017 דרום הר חברון
Sun, 30 Jul 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים
Tue, 25 Jul 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Mon, 24 Jul 2017 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 13 Jul 2017 דרום הר חברון, חברון
Thu, 20 Jul 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא
Wed, 19 Jul 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Tue, 11 Jul 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Mon, 17 Jul 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Tue, 20 Jun 2017 דרום הר חברון, חברון
Mon, 10 Jul 2017 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Thu, 6 Jul 2017 דרום הר חברון, חברון
Tue, 4 Jul 2017 דרום הר חברון
Mon, 3 Jul 2017 דרום הר חברון, חברון, מקאם
Tue, 30 May 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Thu, 15 Jun 2017 דרום הר חברון, סוסיא
Tue, 13 Jun 2017 דרום הר חברון, חברון
Mon, 19 Jun 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים
Wed, 14 Jun 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Thu, 25 May 2017 פעילות בגן הודא בחאשם-אל-דארג', וסיקור (לא מתוכנן) של ההריסה של סרורה.
Mon, 12 Jun 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 6 Jun 2017 דרום הר חברון, חברון
Mon, 5 Jun 2017 דרום הר חברון, חברון
Mon, 29 May 2017 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 24 May 2017 דרום הר חברון
Mon, 22 May 2017 דרום הר חברון
Tue, 9 May 2017 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 15 May 2017 דרום הר חברון, חברון
Tue, 16 May 2017 דרום הר חברון, חברון
Thu, 18 May 2017 דרום הר חברון, חלחול, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 8 May 2017 דרום הר חברון, חברון
Mon, 1 May 2017 דרום הר חברון, חברון
Wed, 3 May 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Tue, 25 Apr 2017 דרום הר חברון, חברון
Sun, 30 Apr 2017 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 3 Nov 2016 דרום הר חברון
Thu, 20 Apr 2017 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 24 Apr 2017 דרום הר חברון, חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 27 Apr 2017 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Thu, 20 Apr 2017 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 19 Apr 2017 דרום הר חברון
Sun, 16 Apr 2017 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
יטא/דרום הר חברון
Sun, 9 Apr 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Mon, 3 Apr 2017 אמנייזל, דרום הר חברון, סוסיא
Thu, 6 Apr 2017 דרום הר חברון, חברון
Mon, 3 Apr 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Thu, 30 Mar 2017 דרום הר חברון, חברון, סוסיא
Tue, 28 Mar 2017 דרום הר חברון, חברון
Mon, 27 Mar 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Wed, 22 Mar 2017 דרום הר חברון, סוסיא, צומת הכבשים, צומת זיף
Tue, 21 Mar 2017 דרום הר חברון, חברון
Mon, 20 Mar 2017 דרום הר חברון, חברון
Tue, 7 Mar 2017 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 13 Mar 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 27 Feb 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 1 Mar 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Tue, 28 Feb 2017 דרום הר חברון, חברון
Tue, 21 Feb 2017 דרום הר חברון, חברון
Mon, 20 Feb 2017 דרום הר חברון, חברון
Thu, 16 Feb 2017 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Mon, 13 Feb 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 9 Feb 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Tue, 7 Feb 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Mon, 6 Feb 2017 דרום הר חברון, חברון
Tue, 31 Jan 2017 דרום הר חברון, חברון
Thu, 19 Jan 2017 דרום הר חברון, סוסיא
Tue, 17 Jan 2017 דרום הר חברון, חברון
Tue, 24 Jan 2017 אום אל חיראן, דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 16 Jan 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Wed, 11 Jan 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Tue, 10 Jan 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Mon, 9 Jan 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 5 Jan 2017 דרום הר חברון, תרקומיא
Tue, 27 Dec 2016 דרום הר חברון, חברון
Wed, 28 Dec 2016 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Tue, 20 Dec 2016 דרום הר חברון, חברון
Thu, 8 Dec 2016 דרום הר חברון, סוסיא
Tue, 6 Dec 2016 דרום הר חברון, חברון
Mon, 5 Dec 2016 דרום הר חברון, חברון
Tue, 29 Nov 2016 דרום הר חברון, חברון
Mon, 28 Nov 2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים
Tue, 22 Nov 2016 דרום הר חברון, חברון, סעיר
Thu, 13 Oct 2016 דרום הר חברון
Thu, 17 Nov 2016 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא
Tue, 15 Nov 2016 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Mon, 14 Nov 2016 דרום הר חברון, חברון, סוסיא, צומת זיף
Sun, 6 Nov 2016 דרום הר חברון, חברון
Thu, 10 Nov 2016 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סעיר
Tue, 1 Nov 2016 דרום הר חברון, חברון
Mon, 7 Nov 2016 דרום הר חברון, חברון
Wed, 26 Oct 2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Mon, 31 Oct 2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Tue, 25 Oct 2016 דרום הר חברון, חברון, צומת הכבשים
Thu, 20 Oct 2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 22 Sep 2016 דרום הר חברון, צומת זיף
Tue, 18 Oct 2016 דרום הר חברון, חברון
Mon, 10 Oct 2016 דרום הר חברון, סוסיא
Sun, 9 Oct 2016 דרום הר חברון
Mon, 19 Sep 2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 27 Sep 2016 דרום הר חברון, חברון
Mon, 26 Sep 2016 דרום הר חברון, חברון
Thu, 8 Sep 2016 דרום הר חברון, צומת זיף
Tue, 20 Sep 2016 דרום הר חברון, חלחול, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת זיף
Mon, 5 Sep 2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Fri, 9 Sep 2016 אם אל ח'יר, דרום הר חברון, חברון
Tue, 30 Aug 2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים
Wed, 31 Aug 2016 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 24 Aug 2016 דרום הר חברון, חברון
Tue, 23 Aug 2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 17 Aug 2016 דרום הר חברון
Fri, 19 Aug 2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Thu, 4 Aug 2016 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סוסיא
Thu, 11 Aug 2016 דרום הר חברון, חברון
Mon, 8 Aug 2016 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 2 Aug 2016 דרום הר חברון, חברון, צומת זיף
Sun, 31 Jul 2016 דרום הר חברון, חברון
Thu, 28 Jul 2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים
Sun, 17 Jul 2016 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Mon, 18 Jul 2016 דרום הר חברון, חברון, סעיר, תרקומיא
Mon, 11 Jul 2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Wed, 13 Jul 2016 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Tue, 5 Jul 2016 דרום הר חברון
Wed, 29 Jun 2016 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 6 Jul 2016 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Tue, 28 Jun 2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Sat, 2 Jul 2016 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Tue, 21 Jun 2016 דרום הר חברון
Mon, 27 Jun 2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Tue, 14 Jun 2016 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סעיר
Mon, 13 Jun 2016 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Wed, 8 Jun 2016 דרום הר חברון
Wed, 25 May 2016 דרום הר חברון, גן הודא
Wed, 1 Jun 2016 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
Tue, 7 Jun 2016 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Tue, 24 May 2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סעיר
Wed, 11 May 2016 דרום הר חברון
Mon, 23 May 2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Tue, 10 May 2016 דרום הר חברון, חברון
Mon, 9 May 2016 דרום הר חברון, חברון, צומת הכבשים
Mon, 2 May 2016 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 14 Apr 2016 דרום הר חברון, גן הודא
Tue, 12 Apr 2016 דרום הר חברון, חברון
Mon, 11 Apr 2016 דרום הר חברון, חברון
Tue, 5 Apr 2016 דרום הר חברון, חברון
Mon, 4 Apr 2016 דרום הר חברון, חברון, סוסיא
Thu, 31 Mar 2016 דרום הר חברון
Mon, 28 Mar 2016 דרום הר חברון, חברון, צומת הכבשים
Wed, 23 Mar 2016 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 22 Mar 2016 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 21 Mar 2016 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Fri, 18 Mar 2016 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 16 Mar 2016 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 14 Mar 2016 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), סעיר
Tue, 8 Mar 2016 דרום הר חברון, תרקומיא
Sun, 6 Mar 2016 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 3 Mar 2016 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Mon, 29 Feb 2016 דרום הר חברון, חברון, סוסיא
Wed, 17 Feb 2016 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Mon, 15 Feb 2016 דרום הר חברון, חברון
Wed, 10 Feb 2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 8 Feb 2016 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 4 Feb 2016 דרום הר חברון, חברון
Mon, 1 Feb 2016 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים, צומת זיף
Mon, 1 Feb 2016 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
Thu, 31 Dec 2015 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סוסיא, צומת זיף
Mon, 28 Dec 2015 דרום הר חברון, חברון
Wed, 16 Dec 2015 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 30 Nov 2015 דרום הר חברון, חברון, צומת הכבשים, צומת זיף
Thu, 26 Nov 2015 דרום הר חברון, פעילות עם נשים וילדים בכפרי הגדה
Thu, 12 Nov 2015 דרום הר חברון, פעילות עם נשים וילדים בכפרי הגדה
Mon, 9 Nov 2015 דרום הר חברון, חלחול, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Mon, 2 Nov 2015 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף, תרקומיא
Thu, 1 Oct 2015 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Tue, 29 Sep 2015 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), א-תואני, צומת זיף
Sun, 20 Sep 2015 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 17 Sep 2015 גן הודא, דרום הר חברון
Wed, 16 Sep 2015 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 9 Sep 2015 דרום הר חברון, תרקומיא
Tue, 8 Sep 2015 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 7 Sep 2015 דרום הר חברון, חברון
Sun, 6 Sep 2015 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 3 Sep 2015 דרום הר חברון
Thu, 3 Sep 2015 דרום הר חברון, פעילות עם נשים וילדים בכפרי הגדה
Wed, 26 Aug 2015 דרום הר חברון, חברון: סיפור התקיפה על החנות ע"י יהודים מצרפת. תרקומיא
Tue, 25 Aug 2015 דרום הר חברון, חברון
Mon, 24 Aug 2015 דרום הר חברון, חברון
Sun, 23 Aug 2015 דרום הר חברון, חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 19 Aug 2015 דרום הר חברון, חברון
Tue, 18 Aug 2015 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 4 Aug 2015 דרום הר חברון, חברון, סוסיא
Mon, 3 Aug 2015 דרום הר חברון, חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 27 Jul 2015 דרום הר חברון, חברון, סוסיא, צומת הכבשים
Sun, 26 Jul 2015 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סוסיא
Tue, 14 Jul 2015 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Thu, 9 Jul 2015 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Sun, 5 Jul 2015 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 2 Jul 2015 דרום הר חברון, חברון, צומת זיף
Wed, 1 Jul 2015 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
Tue, 30 Jun 2015 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 29 Jun 2015 דרום הר חברון, חברון
Sun, 28 Jun 2015 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), רמאדין
Sun, 21 Jun 2015 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Wed, 17 Jun 2015 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
Mon, 8 Jun 2015 דרום הר חברון, חברון
Sat, 6 Jun 2015 דרום הר חברון, חברון
Tue, 2 Jun 2015 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 1 Jun 2015 חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 31 May 2015 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 27 May 2015 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 26 May 2015 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 19 May 2015 דרום הר חברון, חברון
Mon, 18 May 2015 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Sat, 16 May 2015 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 14 May 2015 דרום הר חברון, אום אל ח'יר
Wed, 13 May 2015 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
Tue, 12 May 2015 בית אומר, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Mon, 11 May 2015 דרום הר חברון, חברון, סוסיא
Tue, 21 Apr 2015 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 20 Apr 2015 דרום הר חברון, חברון
Sun, 19 Apr 2015 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Fri, 17 Apr 2015 דרום הר חברון, צומת זיף
Mon, 13 Apr 2015 דרום הר חברון, חברון
Tue, 31 Mar 2015 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 26 Mar 2015 דרום הר חברון
Mon, 23 Mar 2015 דרום הר חברון, חברון
Tue, 10 Mar 2015 דרום הר חברון, חברון
Mon, 9 Mar 2015 דרום הר חברון, חברון, צומת הכבשים
Thu, 5 Mar 2015 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 3 Mar 2015 דרום הר חברון, חברון
Thu, 26 Feb 2015 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 24 Feb 2015 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Mon, 23 Feb 2015 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Tue, 17 Feb 2015 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 10 Feb 2015 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 9 Feb 2015 אמנייזל, דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 3 Feb 2015 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא
Tue, 27 Jan 2015 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 22 Jan 2015 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 21 Jan 2015 דרום הר חברון, חברון
Tue, 20 Jan 2015 דרום הר חברון, חברון
Tue, 13 Jan 2015 דרום הר חברון, חברון
Mon, 12 Jan 2015 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 5 Jan 2015 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Sun, 4 Jan 2015 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 30 Dec 2014 דרום הר חברון, חברון
Tue, 16 Dec 2014 דרום הר חברון, חברון
Mon, 15 Dec 2014 דרום הר חברון, נגוהות
Tue, 9 Dec 2014 דרום הר חברון, חברון
Sun, 30 Nov 2014 דרום הר חברון, צומת זיף
Tue, 25 Nov 2014 דרום הר חברון, חברון
Mon, 24 Nov 2014 דרום הר חברון, חברון
Sun, 23 Nov 2014 דרום הר חברון, צומת זיף
Mon, 17 Nov 2014 דרום הר חברון, צומת זיף
Sun, 16 Nov 2014 דרום הר חברון, חברון
Mon, 10 Nov 2014 דרום הר חברון, חברון
Wed, 5 Nov 2014 דרום הר חברון, תרקומיא, אום אל ח'יר
Tue, 4 Nov 2014 דרום הר חברון, חברון
Tue, 28 Oct 2014 חברון
Tue, 21 Oct 2014 דרום הר חברון, חברון
Tue, 30 Sep 2014 דרום הר חברון, חברון, צומת הכבשים
Sun, 14 Sep 2014 דרום הר חברון, חברון
Sun, 7 Sep 2014 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 2 Sep 2014 דרום הר חברון, חברון
Thu, 28 Aug 2014 דרום הר חברון, חברון
Sun, 10 Aug 2014 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 4 Aug 2014 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 8 Jul 2014 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 7 Jul 2014 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 6 Jul 2014 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Tue, 1 Jul 2014 דרום הר חברון
Mon, 30 Jun 2014 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 23 Jun 2014 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, תרקומיא
Sun, 22 Jun 2014 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 15 Jun 2014 דרום הר חברון
Tue, 10 Jun 2014 דרום הר חברון, חברון
Mon, 2 Jun 2014 דרום הר חברון, חברון
Sun, 1 Jun 2014 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Tue, 20 May 2014 דרום הר חברון, חברון
Mon, 19 May 2014 דרום הר חברון, חברון
Tue, 13 May 2014 דרום הר חברון, חברון
Mon, 12 May 2014 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 11 May 2014 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Wed, 7 May 2014 דרום הר חברון, חברון
Mon, 28 Apr 2014 הילדה מאום-תובה הותקפה על ידי מתנחלים בדרכה לבית הספר
Tue, 22 Apr 2014 בית יתיר, דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 14 Apr 2014 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 13 Apr 2014 דרום הר חברון, חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 9 Apr 2014 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
Mon, 7 Apr 2014 דרום הר חברון, חברון
Thu, 3 Apr 2014 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 1 Apr 2014 דרום הר חברון, חברון
Mon, 31 Mar 2014 דרום הר חברון - ביקור תנחומים בכפר דיר אל עסל תחתא
Thu, 27 Mar 2014 דרום הר חברון, פעילות בגן הילדים: חאשם אל דארג'
Tue, 25 Mar 2014 דרום הר חברון, חברון
Mon, 24 Mar 2014 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 19 Mar 2014 דרום הר חברון, סוסיא
Tue, 18 Mar 2014 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Wed, 12 Mar 2014 דרום הר חברון
Wed, 5 Mar 2014 דרום הר חברון
Tue, 4 Mar 2014 דרום הר חברון, חברון
Mon, 3 Mar 2014 דרום הר חברון, חברון, צומת הכבשים
Sun, 2 Mar 2014 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 27 Feb 2014 דרום הר חברון, פעילות בגן הילדים: חאשם אל דארג'
Wed, 26 Feb 2014 דרום הר חברון, חברון
Tue, 25 Feb 2014 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Mon, 24 Feb 2014 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 23 Feb 2014 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Tue, 18 Feb 2014 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 17 Feb 2014 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 16 Feb 2014 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 10 Feb 2014 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Tue, 4 Feb 2014 דרום הר חברון, חברון
Mon, 3 Feb 2014 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
Sun, 2 Feb 2014 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 28 Jan 2014 דרום הר חברון, חברון
Mon, 27 Jan 2014 דרום הר חברון, חברון
Mon, 20 Jan 2014 דרום הר חברון, חברון
Tue, 7 Jan 2014 דרום הר חברון, חברון
Mon, 6 Jan 2014 דרום הר חברון, חברון
Sun, 5 Jan 2014 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 25 Dec 2013 דרום הר חברון
Thu, 19 Dec 2013 סיור בכפרים, פעילות בגן ילדים: חאשם אל דאראג', דרום הר חברון
Tue, 17 Dec 2013 בית יתיר, דרום הר חברון, סיור בכפרים: אימנזיל
Mon, 16 Dec 2013 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 8 Dec 2013 דרום הר חברון, חברון
Tue, 3 Dec 2013 סיור בכפרים: אום אל ח'יר, דרום הר חברון
Sun, 1 Dec 2013 דרום הר חברון, חברון
Thu, 28 Nov 2013 דרום הר חברון, פעילות בגן הילדים: חאשם אל דארג'
Tue, 26 Nov 2013 דרום הר חברון, סוסיא
Mon, 25 Nov 2013 מעבר מיתר, דרום הר חברון
Tue, 19 Nov 2013 דרום הר חברון, חברון, יום ג' 19.11.13, בוקר
Mon, 18 Nov 2013 דרום הר חברון, יום ב' 18.11.13, בוקר
Thu, 14 Nov 2013 דרום הר חברון, פעילות בגן הילדים: חאשם אל דארג'
Tue, 12 Nov 2013 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 12.11.13, בוקר
Mon, 11 Nov 2013 דרום הר חברון, חברון, סוסיא, יום ב' 11.11.13, בוקר
Wed, 6 Nov 2013 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ד' 6.11.13, בוקר
Mon, 4 Nov 2013 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 4.11.13, בוקר
Tue, 29 Oct 2013 דרום הר חברון, חברון, יום ג' 29.10.13, בוקר
Mon, 28 Oct 2013 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 28.10.13, בוקר
Wed, 23 Oct 2013 דרום הר חברון, יום ד' 23.10.13, בוקר
Mon, 21 Oct 2013 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 21.10.13, בוקר
Sun, 20 Oct 2013 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 20.10.13, בוקר
Tue, 8 Oct 2013 דרום הר חברון, חברון, יום ג' 8.10.13, בוקר
Mon, 7 Oct 2013 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 7.10.13, בוקר
Tue, 1 Oct 2013 דרום הר חברון, חברון, יום ג' 1.10.13, בוקר
Tue, 20 Aug 2013 דרום הר חברון, חברון, יום ג' 20.8.13, בוקר
Tue, 13 Aug 2013 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 13.8.13, בוקר
Sun, 28 Jul 2013 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 28.7.13, בוקר
Mon, 22 Jul 2013 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 22.7.13, בוקר
Tue, 16 Jul 2013 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 16.7.13, בוקר
Thu, 11 Jul 2013 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ה' 11.7.13, בוקר
Sun, 7 Jul 2013 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 7.7.13, בוקר
Thu, 27 Jun 2013 דרום הר חברון, חברון, יום ה' 27.6.13, בוקר
Tue, 25 Jun 2013 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 25.6.13, בוקר
Mon, 24 Jun 2013 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 24.6.13, בוקר
Tue, 18 Jun 2013 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, יום ג' 18.6.13, בוקר
Sun, 16 Jun 2013 דרום הר חברון, חברון, מעבר מיתר-סנסנה, יום א' 16.6.13, בוקר
Wed, 12 Jun 2013 דרום הר חברון, חברון, יום ד' 12.6.13, בוקר
Sun, 2 Jun 2013 סיור בכפרים: א-תוואני, דרום הר חברון, יום א' 2.6.13, בוקר
Thu, 30 May 2013 דרום הר חברון, יום ה' 30.5.13, בוקר
Mon, 27 May 2013 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 27.5.13, בוקר
Sun, 26 May 2013 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 26.5.13, בוקר
Mon, 20 May 2013 דרום הר חברון, סוסיא, יום ב' 20.5.13, בוקר
Tue, 14 May 2013 דרום הר חברון, יום ג' 14.5.13, בוקר
Mon, 13 May 2013 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 13.5.13, בוקר
Sun, 12 May 2013 דרום הר חברון, חברון, יום א' 12.5.13, בוקר
Thu, 9 May 2013 פעילות עם ילדים פלסטיניים: חאשם אל דרג', דרום הר חברון, יום ה' 9.5.13, בוקר
Sun, 5 May 2013 דרום הר חברון, חברון, יום א' 5.5.13, בוקר
Sun, 21 Apr 2013 דרום הר חברון, תרקומיא, יום א' 21.4.13, בוקר
Thu, 18 Apr 2013 פעילות עם ילדים פלסטיניים: חאשם אל דארג', דרום הר חברון, יום ה' 18.4.13, בוקר
Wed, 17 Apr 2013 דרום הר חברון, יום ד' 17.4.13, בוקר
Sun, 14 Apr 2013 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 14.4.13, בוקר
Thu, 11 Apr 2013 פעילות עם נשים פלסטיניות: דרום הר חברון, יום ה' 11.4.13, בוקר
Tue, 9 Apr 2013 דרום הר חברון, חברון, יום ג' 9.4.13, בוקר
Mon, 8 Apr 2013 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 8.4.13, אחה"צ
Sun, 7 Apr 2013 דרום הר חברון, יום א' 7.4.13, בוקר
Thu, 4 Apr 2013 פעילות עם ילדים פלסטיניים: חאשם אל דאראג', דרום הר חברון, יום ה' 4.4.13, בוקר
Tue, 2 Apr 2013 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 2.4.13, בוקר
Tue, 2 Apr 2013 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 2.4.13, בוקר
Thu, 21 Mar 2013 דרום הר חברון, חברון, יום ה' 21.3.13, בוקר
Wed, 20 Mar 2013 דרום הר חברון, חברון, יום ד' 20.3.13, בוקר
Tue, 19 Mar 2013 סיור בכפרים: דורא אל פאוור, דרום הר חברון, יום ג' 19.3.13, בוקר
Mon, 18 Mar 2013 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 18.3.13, בוקר
Sun, 17 Mar 2013 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 17.3.13, בוקר
Wed, 13 Mar 2013 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף, יום ד' 13.3.13, בוקר
Tue, 12 Mar 2013 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, יום ג' 12.3.13, בוקר
Sun, 10 Mar 2013 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 10.3.13, בוקר
Thu, 7 Mar 2013 פעילות עם ילדים פלסטיניים: חאשם אל דארג', דרום הר חברון, יום ה' 7.3.13, בוקר
Wed, 6 Mar 2013 דרום הר חברון, חברון, יום ד' 6.3.13, בוקר
Tue, 5 Mar 2013 דרום הר חברון, חברון, יום ג' 5.3.13, בוקר
Mon, 4 Mar 2013 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 4.3.13, בוקר
Sun, 3 Mar 2013 דרום הר חברון, חברון, יום א' 3.3.13, אחה"צ
Thu, 28 Feb 2013 פעילות עם ילדים: חאשם אל דאראג', דרום הר חברון, יום ה' 28.2.13, בוקר
Wed, 27 Feb 2013 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סעיר, צומת הכבשים, יום ד' 27.2.13, בוקר
Tue, 26 Feb 2013 דרום הר חברון, סיור בכפרים: אל טוואני, יום ג' 26.2.13, בוקר
Mon, 18 Feb 2013 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים, יום ב' 18.2.13, בוקר
Mon, 11 Feb 2013 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 11.2.13, בוקר
Sun, 10 Feb 2013 דרום הר חברון, יום א' 10.2.13, בוקר
Thu, 7 Feb 2013 פעילות עם ילדים פלסטיניים: חאשם אל דארג', דרום הר חברון, יום ה' 7.2.13, בוקר
Wed, 6 Feb 2013 דרום הר חברון, חברון, יום ד' 6.2.13, בוקר
Mon, 4 Feb 2013 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 4.2.13, בוקר
Sun, 3 Feb 2013 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 3.2.13, בוקר
Mon, 28 Jan 2013 סיור בכפרים: דור ראזאח, דרום הר חברון, חברון, יום ב' 28.1.13, בוקר
Wed, 23 Jan 2013 סיור בכפרים: אום פאקרא, דרום הר חברון, חברון, יום ד' 23.1.13, בוקר
Mon, 21 Jan 2013 סיור בכפרים: שעב אל מראר, דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 21.1.13, בוקר
Sun, 20 Jan 2013 דרום הר חברון, חברון, יום א' 20.1.13, אחה"צ
Wed, 16 Jan 2013 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא אל פאוואר, יום ד' 16.1.13, בוקר
Tue, 15 Jan 2013 סיור בכפרים: אום פקרא, דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 15.1.13, בוקר
Mon, 14 Jan 2013 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, יום ב' 14.1.13, בוקר
Sun, 13 Jan 2013 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 13.1.13, בוקר
Wed, 9 Jan 2013 סיור בכפרים: אום פקרא, דרום הר חברון, חברון, יום ד' 9.1.13, בוקר
Tue, 8 Jan 2013 דרום הר חברון, חברון, יום ג' 8.1.13, בוקר
Mon, 7 Jan 2013 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 7.1.13, בוקר
Thu, 3 Jan 2013 פעילות עם ילדים פלסטיניים: חאשם אל דאראג', דרום הר חברון, יום ה' 3.1.13, בוקר
Tue, 1 Jan 2013 דרום הר חברון, חברון, יום ג' 1.1.13, בוקר
Mon, 31 Dec 2012 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 31.12.12, בוקר
Tue, 25 Dec 2012 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ג' 25.12.12, בוקר
Mon, 24 Dec 2012 דרום הר חברון, חברון, סיור בכפרים: סוסיא, יום ב', 24.12.12
Sun, 23 Dec 2012 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 23.12.12, בוקר
Mon, 17 Dec 2012 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 17.12.12, בוקר
Wed, 12 Dec 2012 סיור בכפרים: אום פקרא, דרום הר חברון, חברון, יום ד' 12.12.12, אחה"צ
Mon, 10 Dec 2012 סיור בכפרים: אום פקרא, דרום הר חברון, חברון, יום ב' 10.12.12, בוקר
Mon, 3 Dec 2012 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 3.12.12, בוקר
Sun, 2 Dec 2012 דרום הר חברון, חברון, יום א' 2.12.12, בוקר
Sat, 1 Dec 2012 דרום הר חברון, פעילות עם נשים פלסטיניות: השתלמות מקצועית לגננות, יום שבת, 1.12.12, בוקר
Thu, 29 Nov 2012 פעילות עם ילדים פלסטיניים: חאשם אל דארג', דרום הר חברון, יום ה', 29.11.12
Mon, 26 Nov 2012 סיור בכפרים: דראט, סוסיא, דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 26.11.12, בוקר
Wed, 7 Nov 2012 דרום הר חברון, חברון, יום ד' 7.11.12, בוקר
Tue, 6 Nov 2012 דרום הר חברון, חברון, יום ג' 6.11.12, בוקר
Thu, 1 Nov 2012 פעילות עם ילדים פלסטיניים: חאשם אל דארג', דרום הר חברון, יום ה' 1.11.12, בוקר
Wed, 31 Oct 2012 דרום הר חברון, חברון, יום ד' 31.10.12, בוקר
Tue, 30 Oct 2012 דרום הר חברון, צומת הכבשים, יום ג' 30.10.12, בוקר
Mon, 29 Oct 2012 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 29.10.12, בוקר
Wed, 24 Oct 2012 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, יום ד' 24.10.12, בוקר
Mon, 22 Oct 2012 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 22.10.12, בוקר
Sun, 21 Oct 2012 דרום הר חברון, חברון, יום א' 21.10.12, בוקר
Tue, 16 Oct 2012 דרום הר חברון, חברון, יום ג' 16.10.12, בוקר
Thu, 11 Oct 2012 פעילות עם ילדים: חאשם אל דארג', דרום הר חברון, יום ה' 11.10.12, בוקר
Tue, 9 Oct 2012 דרום הר חברון, חברון, יום ג' 9.10.12, בוקר
Thu, 4 Oct 2012 דרום הר חברון, חברון, יום ה' 4.10.12, בוקר
Tue, 2 Oct 2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף, יום ג' 2.10.12, בוקר
Mon, 24 Sep 2012 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 24.9.12, בוקר
Thu, 20 Sep 2012 דרום הר חברון, חברון, יום ה' 20.9.12, בוקר
Tue, 11 Sep 2012 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ג' 11.9.12, בוקר
Tue, 4 Sep 2012 דרום הר חברון, חברון, יום ג' 4.9.12, בוקר
Mon, 3 Sep 2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא, יום ב' 3.9.12, בוקר
Sun, 2 Sep 2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 2.9.12, בוקר
Thu, 23 Aug 2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ה' 23.8.12, בוקר
Wed, 15 Aug 2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ד' 15.8.12, בוקר
Tue, 14 Aug 2012 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 14.8.12, בוקר
Mon, 13 Aug 2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 13.8.12, בוקר
Mon, 6 Aug 2012 דרום הר חברון, חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 6.8.12, בוקר
Sun, 5 Aug 2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 5.8.12, בוקר
Thu, 2 Aug 2012 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), סיור בכפרים: חרבת תוואני, יום ה' 2.8.12, בוקר
Mon, 30 Jul 2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 30.7.12, בוקר
Thu, 19 Jul 2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ה' 19.7.12, בוקר
Wed, 11 Jul 2012 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף, יום ד' 11.7.12, בוקר
Tue, 10 Jul 2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 10.7.12, בוקר
Sun, 8 Jul 2012 דרום הר חברון, חברון, יום א' 8.7.12, בוקר
Mon, 2 Jul 2012 דרום הר חברון, חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 2.7.12, בוקר
Mon, 25 Jun 2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 25.6.12, בוקר
Wed, 20 Jun 2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ד' 20.6.12, בוקר
Mon, 18 Jun 2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 18.6.12, בוקר
Wed, 13 Jun 2012 דרום הר חברון, חברון, יום ד' 13.6.12, אחה"צ
Tue, 12 Jun 2012 דרום הר חברון, חברון, יום ג' 12.6.12, בוקר
Mon, 11 Jun 2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר) יום ב' 11.6.12, בוקר
Mon, 4 Jun 2012 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 4.6.12, בוקר
Mon, 28 May 2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 28.5.12, בוקר
Wed, 23 May 2012 דרום הר חברון, חברון, יום ד' 23.5.12, בוקר
Mon, 14 May 2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 14.5.12, בוקר
Wed, 2 May 2012 דרום הר חברון, חברון, יום ד' 2.5.12, בוקר
Tue, 1 May 2012 דרום הר חברון, יום ג' 1.5.12, בוקר
Sun, 29 Apr 2012 דרום הר חברון, חברון, יום א' 29.4.12, בוקר
Tue, 24 Apr 2012 בית יתיר, דרום הר חברון, חברון, סוסיא, יום ג' 24.4.12, בוקר
Mon, 23 Apr 2012 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 23.4.12, בוקר
Tue, 17 Apr 2012 דרום הר חברון, חברון, יום ג' 17.4.12, בוקר
Mon, 16 Apr 2012 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 16.4.12, בוקר
Sun, 15 Apr 2012 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 16.4.12, בוקר
Tue, 27 Mar 2012 דרום הר חברון, חברון, יום ג' 27.3.12, אחה"צ
Tue, 20 Mar 2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 20.3.12, בוקר
Sun, 18 Mar 2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 18.3.12, בוקר
Sun, 11 Mar 2012 דרום הר חברון, חברון, יום א' 11.3.12, בוקר
Wed, 7 Mar 2012 דרום הר חברון, חברון, יום ד' 7.3.12, בוקר
Tue, 6 Mar 2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 6.3.12, בוקר
Mon, 5 Mar 2012 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 5.3.12, בוקר
Mon, 27 Feb 2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 27.2.12, בוקר
Tue, 21 Feb 2012 סיור בכפרים: שוויכּה, דרום הר חברון, יום ג' 21.2.12, בוקר
Sun, 19 Feb 2012 דרום הר חברון, יום א' 19.2.12, בוקר
Thu, 16 Feb 2012 ח'רבת א-תוואני, דרום הר חברון, חברון, יום ה' 16.2.12, בוקר
Tue, 14 Feb 2012 דרום הר חברון, חברון, יום ג' 14.2.12, בוקר
Thu, 9 Feb 2012 סיור בכפרים: אום אל ח'יר, חאשם אל דארג', דרום הר חברון, יום ה' 9.2.12, בוקר
Tue, 7 Feb 2012 בית יתיר, דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 7.2.12, בוקר
Wed, 1 Feb 2012 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ד' 1.2.12, בוקר
Tue, 31 Jan 2012 ביקור בכפרים: סוסיא, דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 31.1.12, בוקר
Wed, 18 Jan 2012 סיור בכפרים: א-תוואני, דרום הר חברון, חברון, יום ד' 18.1.12, בוקר
Thu, 12 Jan 2012 דרום הר חברון, יום ה' 12.1.12, בוקר
Mon, 9 Jan 2012 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 9.1.12, בוקר
Sun, 8 Jan 2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 8.1.12, בוקר
Wed, 4 Jan 2012 סיור בכפרים: א-טוואני, דרום הר חברון, חברון, יום ד' 4.1.12, בוקר
Tue, 3 Jan 2012 סיור בכפרים: חרבת א-טוואני, דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 3.1.12, בוקר
Mon, 2 Jan 2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא, יום ב' 2.1.12, בוקר
Sun, 1 Jan 2012 סיור בכפרים: אל תוואני, דרום הר חברון, יום א' 1.1.12, בוקר
Thu, 29 Dec 2011 פעילות עם ילדים פלסטיניים: חאשם אל דארג', דרום הר חברון, יום ה' 29.12.11, בוקר
Mon, 26 Dec 2011 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 26.12.11, בוקר
Thu, 22 Dec 2011 בית יתיר, דרום הר חברון, חברון, יום ה' 22.12.11, בוקר
Tue, 20 Dec 2011 סיור בכפרים: בני נעים, אום פאקרה, דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 20.12.11, בוקר
Mon, 19 Dec 2011 בית יתיר, דרום הר חברון, חברון, יום ב' 19.12.11, בוקר
Thu, 15 Dec 2011 חאשם אל דארג', דרום הר חברון, פעילות עם ילדים פלסטיניים יום ה' 15.12.11, בוקר
Mon, 12 Dec 2011 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 12.12.11, בוקר
Tue, 6 Dec 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 6.12.11, בוקר
Mon, 5 Dec 2011 דרום הר חברון, חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 5.12.11, בוקר
Sun, 4 Dec 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 4.12.11, בוקר
Thu, 1 Dec 2011 פעילות עם ילדים פלסטיניים: חאשם אל דארג', דרום הר חברון, יום ה', 1.12.2011, בוקר
Tue, 29 Nov 2011 אמנייזל, דרום הר חברון
Mon, 28 Nov 2011 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 28.11.11, בוקר
Sun, 27 Nov 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 27.11.11, בוקר
Tue, 22 Nov 2011 דרום הר חברון, חברון, יום ג' 22.11.11, בוקר
Thu, 17 Nov 2011 פעילות עם ילדים פלסטיניים: חאשם אל דארג', דרום הר חברון, יום ה' 17.11.2011, בוקר
Wed, 16 Nov 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא, יום ד' 16.11.11, בוקר
Tue, 15 Nov 2011 דרום הר חברון, חברון, יום ג' 15.11.11, בוקר
Mon, 14 Nov 2011 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 14.11.11, בוקר
Tue, 1 Nov 2011 חברון, מחסום מיתר, כביש 60, בית ספר קורדובה, 1.11.2011
Thu, 27 Oct 2011 פעילות עם ילדים פלסטיניים: חאשם אל דרג', דרום הר חברון יום ה' 27.10.2011
Wed, 26 Oct 2011 דרום הר חברון, חברון, יום ד' 26.10.11, בוקר
Mon, 24 Oct 2011 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 24.10.11, בוקר
Sun, 16 Oct 2011 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום א' 16.10.11, בוקר
Tue, 11 Oct 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 11.10.11, בוקר
Mon, 10 Oct 2011 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 10.10.11, בוקר
Thu, 6 Oct 2011 פעילות עם ילדים פלסטיניים: חאשם אל דארג', דרום הר חברון, יום ה' 6.10.11, בוקר
Wed, 5 Oct 2011 דרום הר חברון, חברון, יום ד' 5.10.11, בוקר
Tue, 4 Oct 2011 דרום הר חברון, חברון, יום ג' 4.10.11, בוקר
Sun, 2 Oct 2011 ביקור בכפרים: שוויקה, דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 2.10.11, בוקר
Tue, 27 Sep 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 27.9.11, בוקר
Sun, 25 Sep 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 25.9.11, בוקר
Thu, 22 Sep 2011 פעילות עם ילדם פלסטיניים: חאשם אל דרג', דרום הר חברון, יום ה', 22.9.2011, בוקר
Tue, 20 Sep 2011 סיור בכפרים: סוסיא, אום אל ח'יר, דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 20.9.11, בוקר
Sun, 18 Sep 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 18.9.11, בוקר
Wed, 14 Sep 2011 דרום הר חברון, חברון, יום ד' 14.9.11, בוקר
Thu, 8 Sep 2011 סיור בכפרים: אום אל ח'יר, דרום הר חברון, יום ה' 8.9.11, בוקר
Sun, 28 Aug 2011 דרום הר חברון, חברון, יום א' 28.8.11, בוקר
Wed, 17 Aug 2011 דרום הר חברון, חברון, יום ד' 17.8.11, בוקר
Mon, 15 Aug 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 15.8.11, אחה"צ
Sun, 14 Aug 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 14.8.11, בוקר
Tue, 9 Aug 2011 דרום הר חברון, חברון, יום ג' 9.8.11, בוקר
Thu, 4 Aug 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ה' 4.8.11, בוקר
Sun, 31 Jul 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 31.7.11, בוקר
Tue, 26 Jul 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 26.7.11, בוקר
Sun, 17 Jul 2011 דרום הר חברון, חברון, יום א' 17.7.11, בוקר
Wed, 13 Jul 2011 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ד' 13.7.11, אחה"צ
Mon, 11 Jul 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 11.7.11, בוקר
Thu, 7 Jul 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ה' 7.7.11, בוקר
Tue, 5 Jul 2011 בית יתיר, דרום הר חברון, יום ג' 5.7.11, אחה"צ
Thu, 30 Jun 2011 דרום הר חברון, חברון, יום ה' 30.6.11, אחה"צ
Tue, 28 Jun 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 28.6.11, בוקר
Sun, 26 Jun 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 26.6.11, אחה"צ
Wed, 22 Jun 2011 דרום הר חברון, חברון, יום ד' 22.6.11, אחה"צ
Tue, 21 Jun 2011 סיור בכפרים: סוסיא, ביר אל עיד, דרום הר חברון, חברון, יום ג' 21.6.11, בוקר
Thu, 16 Jun 2011 פעילות עם ילדים פלסטיניים: חאשם אל דרג', דרום הר חברון, יום ה' 16.6.11, בוקר
Sun, 12 Jun 2011 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 12.6.11, בוקר
Wed, 1 Jun 2011 דרום הר חברון, חברון, יום ד' 1.6.11, בוקר
Tue, 31 May 2011 דרום הר חברון, חברון, יום ג' 31.5.11, בוקר
Mon, 30 May 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 30.5.11, אחה"צ
Tue, 24 May 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא, יום ג' 24.5.11, בוקר
Mon, 23 May 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 23.5.11, אחה"צ
Sun, 22 May 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 22.5.11, בוקר
Sun, 22 May 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 22.5.11, בוקר
Wed, 18 May 2011 דרום הר חברון, חברון, יום ד' 18.5.11, בוקר
Tue, 17 May 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 17.5.11, בוקר
Wed, 11 May 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ד' 11.5.11, אחה"צ
Thu, 5 May 2011 פעילות עם ילדים פלסטיניים: חאשם אל דארג', סוסיא, דרום הר חברון, יום ה' 5.5.2011
Tue, 3 May 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 3.5.11, בוקר
Sun, 1 May 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 1.5.11, בוקר
Thu, 28 Apr 2011 דרום הר חברון, חברון, יום ה' 28.4.11, בוקר
Tue, 26 Apr 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 26.4.11, בוקר
Thu, 21 Apr 2011 דרום הר חברון, יום ה' 21.4.11, בוקר
Thu, 21 Apr 2011 פעילות עם ילדים פלסטיניים: חאשם אל דרג', דרום הר חברון, יום ה', 21.4.2011
Wed, 13 Apr 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ד' 13.4.11, אחה"צ
Tue, 12 Apr 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), שלישי, 12.4.11, בוקר
Sun, 10 Apr 2011 דרום הר חברון, חברון, יום א' 10.4.11, בוקר
Tue, 5 Apr 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 5.4.11, בוקר
Mon, 4 Apr 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 4.4.11, בוקר
Wed, 30 Mar 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ד' 30.3.11, בוקר
Tue, 29 Mar 2011 דרום הר חברון, סוסיא, יום ג' 29.3.11, בוקר
Tue, 22 Mar 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 22.3.11, בוקר
Mon, 21 Mar 2011 ביקור בכפר - אל תואני
Sun, 20 Mar 2011 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), פעילות עם ילדים פלסטיניים, יום א' 20.3.11, בוקר
Tue, 15 Mar 2011 דרום הר חברון, יום ג' 15.3.11, בוקר
Wed, 9 Mar 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ד' 9.3.11, בוקר
Mon, 21 Feb 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 21.2.11, בוקר
Wed, 16 Feb 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ד' 16.2.11, בוקר
Mon, 14 Feb 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 14.2.11, בוקר
Wed, 9 Feb 2011 דרום הר חברון, חברון, יום ד' 9.2.11, בוקר
Tue, 8 Feb 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 8.2.11, בוקר
Mon, 7 Feb 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 7.2.11, בוקר
Tue, 1 Feb 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 1.2.11, בוקר
Mon, 31 Jan 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 31.1.11, בוקר
Sun, 30 Jan 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 30.1.11, בוקר
Wed, 26 Jan 2011 דרום הר חברון, הכפר חשם אל דרג' יום ד' 26.1.11, בוקר
Tue, 25 Jan 2011 דרום הר חברון, הכפר אום אל חיר, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 25.1.11, בוקר
Wed, 19 Jan 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ד' 19.1.11, בוקר
Tue, 18 Jan 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 18.1.11, בוקר
Mon, 17 Jan 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 17.1.11, בוקר
Thu, 13 Jan 2011 דרום הר חברון, הכפר הבדואי דקייקה, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ה' 13.1.11, בוקר
Wed, 12 Jan 2011 דרום הר חברון, חברון, יום ד' 12.1.11, בוקר
Mon, 10 Jan 2011 דרום הר חברון, אום אל ח'יר, חשם אל דרג', סנסנה (מעבר מיתר), פעילות עם ילדים, יום ב' 10.1.11, בוקר
Sun, 9 Jan 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 9.1.11, בוקר
Mon, 3 Jan 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 3.1.11, בוקר
Sun, 2 Jan 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 2.1.11, בוקר
Thu, 30 Dec 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא, יום ה' 30.12.10, בוקר
Wed, 29 Dec 2010 דרום הר חברון, חברון, יום ד' 29.12.10, בוקר
Mon, 27 Dec 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 27.12.10, בוקר
Sun, 26 Dec 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 26.12.10, בוקר
Thu, 23 Dec 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ה' 23.12.10, בוקר
Tue, 21 Dec 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 21.12.10, בוקר
Mon, 20 Dec 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 20.12.10, בוקר
Tue, 14 Dec 2010 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 13 Dec 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 13.12.10, בוקר
Tue, 7 Dec 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 7.12.10, בוקר
Tue, 30 Nov 2010 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ג' 30.11.10, בוקר
Mon, 29 Nov 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 29.11.10, בוקר
Sun, 28 Nov 2010 דרום הר חברון, חברון, יום א' 28.11.10, בוקר
Tue, 23 Nov 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 23.11.10, בוקר
Sun, 21 Nov 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא, יום א' 21.11.10, בוקר
Sun, 14 Nov 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 14.11.10, בוקר
Wed, 10 Nov 2010 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ד' 10.11.10, בוקר
Tue, 9 Nov 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 9.11.10, בוקר
Mon, 8 Nov 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 8.11.10, בוקר
Sun, 7 Nov 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 7.11.10, בוקר
Tue, 2 Nov 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 2.11.10, בוקר
Mon, 1 Nov 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום יום ב' 1.11.10, בוקר
Thu, 28 Oct 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר) יום ה' 28.10.10, בוקר
Wed, 27 Oct 2010 דרום הר חברון, חברון, יום שבת 27.10.10, בוקר
Mon, 25 Oct 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום יום ב' 25.10.10, בוקר
Sun, 24 Oct 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 24.10.10, בוקר
Wed, 20 Oct 2010 דרום הר חברון, פעילות עם ילדים פלסטיניים יום ד' 20.10.10, בוקר
Tue, 19 Oct 2010 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Mon, 18 Oct 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ב' 18.10.10, בוקר
Thu, 14 Oct 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 14.10.10, בוקר
Mon, 11 Oct 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ב' 11.10.10, בוקר
Sun, 10 Oct 2010 דרום הר חברון, חברון
Thu, 7 Oct 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 7.10.10, בוקר
Wed, 6 Oct 2010 דרום הר חברון, חברון, יום ד' 6.10.10, בוקר
Sun, 3 Oct 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 3.10.10, בוקר
Tue, 21 Sep 2010 דרום הר חברון, פעילות עם ילדים פלסטיניים, יום ג' 21.9.10, בוקר
Sun, 19 Sep 2010 בית יתיר, דרום הר חברון, סנסנה, יום א' 19.9.10, בוקר
Thu, 16 Sep 2010 בית יתיר, דרום הר חברון, חברון
Wed, 15 Sep 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 15.9.10, בוקר
Thu, 2 Sep 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 2.9.10, בוקר
Mon, 30 Aug 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ב' 30.8.10, בוקר
Sun, 29 Aug 2010 דרום הר חברון, סנסנה, יום א' 29.8.10, בוקר
Thu, 26 Aug 2010 דרום הר חברון, יום ה' 26.8.10, בוקר
Tue, 24 Aug 2010 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ג' 24.8.10, בוקר
Thu, 19 Aug 2010 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ה' 19.8.10, בוקר
Wed, 18 Aug 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ד' 18.8.10, אחה"צ
Wed, 18 Aug 2010 פעילות עם ילדים, דרום הר חברון, יום ד' 18.8.10, בוקר
Tue, 10 Aug 2010 דרום הר חברון, חברון, יום ג' 10.8.10, בוקר
Mon, 9 Aug 2010 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 9.8.10, בוקר
Sun, 8 Aug 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 8.8.10, בוקר
Wed, 4 Aug 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 4.8.10, בוקר
Tue, 3 Aug 2010 דרום הר חברון, חברון, יום ג' 3.8.10, בוקר
Mon, 2 Aug 2010 דרום הר חברון, יום ב' 2.8.10, בוקר
Thu, 29 Jul 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 29.7.10, אחה"צ
Wed, 28 Jul 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 28.7.10, בוקר
Tue, 27 Jul 2010 דרום הר חברון
Wed, 21 Jul 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 21.7.10, בוקר
Tue, 20 Jul 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 20.7.10, בוקר
Mon, 19 Jul 2010 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 19.7.10, בוקר
Sun, 18 Jul 2010 דרום הר חברון, חברון, יום א' 18.7.10, בוקר
Tue, 13 Jul 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 13.7.10, בוקר
Mon, 12 Jul 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ב' 12.7.10, אחה"צ
Tue, 6 Jul 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 6.7.10, בוקר
Sun, 4 Jul 2010 דרום הר חברון, סנסנה, יום א' 4.7.10, בוקר
Tue, 29 Jun 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 29.6.10, בוקר
Mon, 28 Jun 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ב' 28.6.10, בוקר
Sun, 27 Jun 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 27.6.10, בוקר
Mon, 21 Jun 2010 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 21.6.10, בוקר
Thu, 17 Jun 2010 סיור בכפרים: סוסיא, אום אל חיר, חאשם אל דארג', דרום הר חברון, יום ה' 17.6.10, בוקר
Wed, 16 Jun 2010 דרום הר חברון, חברון, יום ד' 16.6.10, אחה"צ
Tue, 15 Jun 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 15.6.10, בוקר
Mon, 14 Jun 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ב' 14.6.10, בוקר
Wed, 9 Jun 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 9.6.10, אחה"צ
Tue, 8 Jun 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 8.6.10, בוקר
Mon, 7 Jun 2010 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 7.6.10, בוקר
Tue, 1 Jun 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 1.6.10, בוקר
Mon, 17 May 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ב' 17.5.10, בוקר
Sun, 16 May 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 16.5.10, בוקר
Thu, 13 May 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 13.5.10, בוקר
Mon, 10 May 2010 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 10.5.10, בוקר
Thu, 6 May 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 6.5.10, בוקר
Wed, 5 May 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 5.5.10, בוקר
Sun, 2 May 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 2.5.10, בוקר
Thu, 29 Apr 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 29.4.10, בוקר
Sun, 25 Apr 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 25.4.10, בוקר
Sun, 18 Apr 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 18.4.10, בוקר
Thu, 15 Apr 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 15.4.10, בוקר
Tue, 13 Apr 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 13.4.10, בוקר
Sun, 11 Apr 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 11.4.10, בוקר
Wed, 7 Apr 2010 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ד' 7.4.10, בוקר
Tue, 16 Mar 2010 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ג' 16.3.10, בוקר
Sun, 14 Mar 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 14.3.10, בוקר
Wed, 10 Mar 2010 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ד' 10.3.10, בוקר
Sun, 7 Mar 2010 דרום הר חברון, יום א' 7.3.10, בוקר
Thu, 4 Mar 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 4.3.10, בוקר
Tue, 2 Mar 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 2.3.10, בוקר
Tue, 23 Feb 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 23.2.10, בוקר
Wed, 17 Feb 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 17.2.10, בוקר
Tue, 16 Feb 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 16.2.10, בוקר
Sun, 14 Feb 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 14.2.10, בוקר
Tue, 9 Feb 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 9.2.10, בוקר
Sun, 7 Feb 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 7.2.10, בוקר
Tue, 2 Feb 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 2.2.10, בוקר
Wed, 27 Jan 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 27.1.10, בוקר
Tue, 19 Jan 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 19.1.10, בוקר
Sun, 17 Jan 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 17.1.10, בוקר
Thu, 14 Jan 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 14.1.10, בוקר
Tue, 12 Jan 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 12.1.10, בוקר
Wed, 6 Jan 2010 דרום הר חברון, חברון, יום ד' 6.1.10, בוקר
Tue, 5 Jan 2010 דרום הר חברון, חברון, יום ג' 5.1.10, בוקר
Mon, 4 Jan 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 30 Dec 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ד' 30.12.09, בוקר
Sun, 27 Dec 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 27.12.09, בוקר
Thu, 24 Dec 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 24.12.09, בוקר
Wed, 23 Dec 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 23.12.09, בוקר
Sun, 20 Dec 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 20.12.09, בוקר
Wed, 16 Dec 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 16.12.09, בוקר
Tue, 15 Dec 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 15.12.09, בוקר
Tue, 8 Dec 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 8.12.09, בוקר
Wed, 25 Nov 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ד' 25.11.09, בוקר
Mon, 23 Nov 2009 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 23.11.09, אחה"צ
Thu, 19 Nov 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 19.11.09, בוקר
Tue, 17 Nov 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 17.11.09, בוקר
Sun, 15 Nov 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 15.11.09, בוקר
Wed, 11 Nov 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 11.11.09, בוקר
Tue, 10 Nov 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 10.11.09, בוקר
Tue, 27 Oct 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 27.10.09, בוקר
Sun, 25 Oct 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 25.10.09, בוקר
Thu, 22 Oct 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 22.10.09, בוקר
Wed, 21 Oct 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 21.10.09, בוקר
Sun, 18 Oct 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום א' 18.10.09, בוקר
Wed, 14 Oct 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ד' 14.10.09, בוקר
Sun, 11 Oct 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום א' 11.10.09, בוקר
Tue, 29 Sep 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 29.9.09, בוקר
Tue, 22 Sep 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 22.9.09, בוקר
Tue, 8 Sep 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 8.9.09, בוקר
Mon, 7 Sep 2009 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 7.9.09, בוקר
Wed, 2 Sep 2009 דרום הר חברון, חברון, יום ד' 2.9.09, בוקר
Tue, 1 Sep 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 1.9.09, בוקר
Thu, 27 Aug 2009 דרום הר חברון, חברון, יום ה' 27.8.09, בוקר
Tue, 25 Aug 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 25.8.09, בוקר
Fri, 21 Aug 2009 דרום הר חברון, יום ו' 21.8.09, בוקר
Wed, 19 Aug 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 19.8.09, בוקר
Thu, 13 Aug 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 13.8.09, בוקר
Tue, 11 Aug 2009 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ג' 11.8.09, בוקר
Tue, 4 Aug 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 4.8.09, בוקר
Mon, 3 Aug 2009 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 3.8.09, בוקר
Fri, 31 Jul 2009 דרום הר חברון, יום ו' 31.7.09, בוקר
Wed, 29 Jul 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 29.7.09, בוקר
Tue, 28 Jul 2009 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ג' 28.7.09, בוקר
Fri, 24 Jul 2009 דרום הר חברון, סנסנה, יום ו' 24.7.09, בוקר
Thu, 23 Jul 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 23.7.09, בוקר
Tue, 21 Jul 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 21.7.09, בוקר
Sun, 19 Jul 2009 דרום הר חברון, סנסנה, יום א' 19.7.09, בוקר
Thu, 16 Jul 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 16.7.09, בוקר
Tue, 14 Jul 2009 דרום הר חברון, חברון, יום ג' 14.7.09, בוקר
Fri, 10 Jul 2009 דרום הר חברון, סנסנה, יום ו' 10.7.09, בוקר
Tue, 7 Jul 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 7.7.09, בוקר
Mon, 6 Jul 2009 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 6.7.09, בוקר
Thu, 2 Jul 2009 דרום הר חברון, חברון, יום ה' 2.7.09, בוקר
Wed, 1 Jul 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 1.7.09, בוקר
Tue, 30 Jun 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 30.6.09, בוקר
Mon, 29 Jun 2009 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 29.6.09, בוקר
Fri, 26 Jun 2009 דרום הר חברון, סנסנה, יום ו' 26.6.09, בוקר
Wed, 24 Jun 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 24.6.09, בוקר
Tue, 23 Jun 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 23.6.09, בוקר
Sun, 21 Jun 2009 דרום הר חברון, סנסנה, יום א' 21.6.09, בוקר
Fri, 19 Jun 2009 דרום הר חברון, סנסנה, יום ו' 19.6.09, בוקר
Thu, 18 Jun 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 18.6.09, בוקר
Tue, 16 Jun 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה
Mon, 15 Jun 2009 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 15.6.09, בוקר
Fri, 12 Jun 2009 דרום הר חברון, סנסנה, יום ו' 12.6.09, בוקר
Wed, 10 Jun 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 10.6.09, בוקר
Tue, 9 Jun 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 9.6.09, בוקר
Thu, 4 Jun 2009 דרום הר חברון, חברון, יום ה' 4.6.09, בוקר
Tue, 2 Jun 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 2.6.09, בוקר
Mon, 1 Jun 2009 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 1.6.09, בוקר
Thu, 28 May 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 28.5.09, בוקר
Wed, 27 May 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 27.5.09, בוקר
Thu, 21 May 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 21.5.09, בוקר
Tue, 19 May 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא
Mon, 18 May 2009 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 18.5.09, אחה"צ
Fri, 15 May 2009 דרום הר חברון, יום ו' 15.5.09, בוקר
Sun, 10 May 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 10.5.09, בוקר
Fri, 8 May 2009 דרום הר חברון, יום ו' 8.5.09, בוקר
Wed, 6 May 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 6.5.09, בוקר
Tue, 5 May 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 5.5.09, בוקר
Thu, 30 Apr 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 30.4.09, בוקר
Tue, 28 Apr 2009 דרום הר חברון, יום ג' 28.4.09, בוקר
Sat, 25 Apr 2009 דרום הר חברון, יום ש' 25.4.09, בוקר
Thu, 23 Apr 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 23.4.09, בוקר
Wed, 22 Apr 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 22.4.09, בוקר
Tue, 21 Apr 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 21.4.09, בוקר
Sat, 18 Apr 2009 דרום הר חברון, יום ש' 18.4.09, בוקר
Mon, 6 Apr 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ב' 6.4.09, בוקר
Sun, 5 Apr 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 5.4.09, בוקר
Fri, 3 Apr 2009 דרום הר חברון, סנסנה, יום ו' 3.4.09, בוקר
Tue, 31 Mar 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 31.3.09, בוקר
Mon, 30 Mar 2009 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 30.3.09, בוקר
Wed, 25 Mar 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 25.3.09, בוקר
Tue, 24 Mar 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 24.3.09, בוקר
Thu, 5 Mar 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 5.3.09, בוקר
Tue, 3 Mar 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 3.3.09, בוקר
Mon, 2 Mar 2009 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 2.3.09, אחה"צ
Wed, 25 Feb 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 25.2.09, בוקר
Tue, 24 Feb 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 24.2.09, בוקר
Sun, 22 Feb 2009 דרום הר חברון, חברון, יום א' 22.2.09, בוקר
Thu, 19 Feb 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 19.2.09, בוקר
Wed, 18 Feb 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 18.2.09, בוקר
Tue, 17 Feb 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 17.2.09, בוקר
Sun, 15 Feb 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 15.2.09, בוקר
Wed, 11 Feb 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 11.2.09, בוקר
Mon, 9 Feb 2009 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 9.2.09, אחה"צ
Sun, 8 Feb 2009 דרום הר חברון, חברון, יום א' 8.2.09, בוקר
Wed, 4 Feb 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 4.2.09, בוקר
Tue, 3 Feb 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה
Sun, 1 Feb 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 1.2.09, בוקר
Wed, 24 Dec 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 24.12.08, בוקר
Tue, 23 Dec 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 23.12.08, בוקר
Tue, 16 Dec 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 15 Dec 2008 דרום הר חברון, יום ב' 15.12.08, אחה"צ
Sun, 14 Dec 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 14.12.08, בוקר
Thu, 11 Dec 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 11.12.08, בוקר
Tue, 2 Dec 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 2.12.08, בוקר
Thu, 27 Nov 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 27.11.08, בוקר
Tue, 25 Nov 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 25.11.08, בוקר
Mon, 24 Nov 2008 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 24.11.08, אחה"צ
Sun, 23 Nov 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום א' 23.11.08, בוקר
Thu, 20 Nov 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 20.11.08, בוקר
Tue, 18 Nov 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 18.11.08, בוקר
Wed, 12 Nov 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 12.11.08, בוקר
Tue, 11 Nov 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 11.11.08, בוקר
Mon, 10 Nov 2008 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 10.11.08, בוקר
Tue, 4 Nov 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 4.11.08, בוקר
Tue, 28 Oct 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 28.10.08, בוקר
Sun, 26 Oct 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום א' 26.10.08, בוקר
Sat, 25 Oct 2008 דרום הר חברון, יום ש' 25.10.08, בוקר
Thu, 23 Oct 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 23.10.08, אחה"צ
Wed, 22 Oct 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ד' 22.10.08, בוקר
Thu, 16 Oct 2008 דרום הר חברון, יום ה' 16.10.08, בוקר
Tue, 7 Oct 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 7.10.08, בוקר
Mon, 6 Oct 2008 דרום הר חברון, תרקומיא, יום ב' 6.10.08, אחה"צ
Sun, 5 Oct 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 5.10.08, בוקר
Thu, 2 Oct 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 2.10.08, בוקר
Fri, 26 Sep 2008 דרום הר חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ו' 26.9.08, אחה"צ
Wed, 24 Sep 2008 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ד' 24.9.08, בוקר
Tue, 23 Sep 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 23.9.08, בוקר
Thu, 18 Sep 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 18.9.08, בוקר
Tue, 16 Sep 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 16.9.08, בוקר
Thu, 11 Sep 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 11.9.08, בוקר
Wed, 10 Sep 2008 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ד' 10.9.08, בוקר
Tue, 9 Sep 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 9.9.08, בוקר
Sun, 7 Sep 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 7.9.08, בוקר
Thu, 4 Sep 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 4.9.08, בוקר
Tue, 2 Sep 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 2.9.08, בוקר
Wed, 27 Aug 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ד' 27.8.08, בוקר
Sun, 17 Aug 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום א' 17.8.08, בוקר
Thu, 14 Aug 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום ה' 14.8.08, בוקר
Sun, 10 Aug 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 10.8.08, בוקר
Thu, 7 Aug 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 7.8.08, בוקר
Wed, 6 Aug 2008 דרום הר חברון, תרקומיא, יום ד' 6.8.08, בוקר
Sun, 27 Jul 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום א' 27.7.08, בוקר
Thu, 24 Jul 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 24.7.08, בוקר
Tue, 22 Jul 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 22.7.08, בוקר
Mon, 21 Jul 2008 דרום הר חברון, תרקומיא, יום ב' 21.7.08, בוקר
Thu, 17 Jul 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 17.7.08, בוקר
Wed, 16 Jul 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא
Tue, 8 Jul 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 8.7.08, בוקר
Mon, 7 Jul 2008 דרום הר חברון, תרקומיא, יום ב' 7.7.08, בוקר
Sat, 5 Jul 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ש' 5.7.08, בוקר
Thu, 3 Jul 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום ה' 3.7.08, בוקר
Tue, 1 Jul 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 1.7.08, בוקר
Mon, 30 Jun 2008 דרום הר חברון, תרקומיא, יום ב' 30.6.08, בוקר
Sun, 29 Jun 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 29.6.08, בוקר
Thu, 26 Jun 2008 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 19 Jun 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 19.6.08, אחה"צ
Sun, 15 Jun 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 15.6.08, בוקר
Thu, 12 Jun 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ה' 12.6.08, בוקר
Sun, 8 Jun 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 8.6.08, בוקר
Tue, 3 Jun 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 3.6.08, בוקר
Thu, 29 May 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 29.5.08, בוקר
Wed, 28 May 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 28.5.08, אחה"צ
Tue, 27 May 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 27.5.08, בוקר
Mon, 26 May 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ב' 26.5.08, בוקר
Sun, 25 May 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 25.5.08, בוקר
Thu, 22 May 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 22.5.08, בוקר
Wed, 21 May 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 21.5.08, בוקר
Mon, 19 May 2008 דרום הר חברון, תרקומיא, יום ב' 19.5.08, בוקר
Thu, 15 May 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום ה' 15.5.08, בוקר
Tue, 6 May 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 6.5.08, בוקר
Mon, 28 Apr 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ב' 28.4.08, בוקר
Fri, 25 Apr 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ו' 25.4.08, בוקר
Thu, 17 Apr 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 17.4.08, בוקר
Wed, 16 Apr 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 16.4.08, בוקר
Tue, 15 Apr 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 15.4.08, בוקר
Mon, 14 Apr 2008 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 14.4.08, בוקר
Wed, 9 Apr 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 9.4.08, אחה"צ
Tue, 8 Apr 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 8.4.08, בוקר
Mon, 7 Apr 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום ב' 7.4.08, בוקר
Sat, 5 Apr 2008 דרום הר חברון, יום ש' 5.4.08, בוקר
Wed, 2 Apr 2008 דרום הר חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ד' 2.4.08, אחה"צ
Tue, 1 Apr 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 1.4.08, בוקר
Sun, 30 Mar 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 30.3.08, בוקר
Wed, 26 Mar 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 26.3.08, בוקר
Mon, 24 Mar 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ב' 24.3.08, בוקר
Thu, 20 Mar 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום ה' 20.3.08, בוקר
Tue, 18 Mar 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 18.3.08, בוקר
Mon, 17 Mar 2008 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 17.3.08, בוקר
Thu, 13 Mar 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 13.3.08, בוקר
Wed, 12 Mar 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 12.3.08, אחה"צ
Tue, 11 Mar 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 11.3.08, בוקר
Sun, 9 Mar 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 9.3.08, בוקר
Thu, 6 Mar 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום ה' 6.3.08, אחה"צ
Wed, 5 Mar 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 5.3.08, אחה"צ
Sun, 2 Mar 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 2.3.08, בוקר
Wed, 27 Feb 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום ד' 27.2.08, אחה"צ
Tue, 26 Feb 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 26.2.08, בוקר
Sat, 23 Feb 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום ש' 23.2.08, אחה"צ
Wed, 20 Feb 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 20.2.08, אחה"צ
Tue, 19 Feb 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום ג' 19.2.08, בוקר
Mon, 18 Feb 2008 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 18.2.08, בוקר
Thu, 14 Feb 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 14.2.08, בוקר
Tue, 12 Feb 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 12.2.08, בוקר
Sun, 10 Feb 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום א' 10.2.08, בוקר
Wed, 6 Feb 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום ד' 6.2.08, אחה"צ
Tue, 5 Feb 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 5.2.08, בוקר
Mon, 4 Feb 2008 דרום הר חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ב' 4.2.08, בוקר
Sun, 3 Feb 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 3.2.08, בוקר
Thu, 31 Jan 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 31.1.08, בוקר
Sun, 27 Jan 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 27.1.08, בוקר
Wed, 23 Jan 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום ד' 23.1.08, בוקר
Tue, 22 Jan 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 22.1.08, בוקר
Wed, 16 Jan 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 16.1.08, אחה"צ
Tue, 15 Jan 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 15.1.08, בוקר
Mon, 14 Jan 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ב' 14.1.08, בוקר
Sun, 13 Jan 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 13.1.08, בוקר
Wed, 9 Jan 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ד' 9.1.08, בוקר
Sun, 6 Jan 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום א' 6.1.08, בוקר
Tue, 1 Jan 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 1.1.08, בוקר
Tue, 25 Dec 2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 25.12.07, בוקר
Mon, 24 Dec 2007 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 24.12.07, בוקר
Sun, 23 Dec 2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 23.12.07, אחה"צ
Mon, 17 Dec 2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ב' 17.12.07, בוקר
Tue, 11 Dec 2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 11.12.07, בוקר
Mon, 10 Dec 2007 דרום הר חברון, תרקומיא, יום ב' 10.12.07, בוקר
Tue, 4 Dec 2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 4.12.07, בוקר
Mon, 3 Dec 2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ב' 3.12.07, בוקר
Wed, 28 Nov 2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 28.11.07, אחה"צ
Tue, 27 Nov 2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 27.11.07, בוקר
Mon, 26 Nov 2007 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 26.11.07, בוקר
Sun, 25 Nov 2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 25.11.07, בוקר
Wed, 21 Nov 2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 21.11.07, בוקר
Tue, 20 Nov 2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 20.11.07, בוקר
Mon, 19 Nov 2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ב' 19.11.07, בוקר
Wed, 14 Nov 2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 14.11.07, אחה"צ
Tue, 13 Nov 2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 13.11.07, בוקר
Wed, 7 Nov 2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 7.11.07, בוקר
Tue, 6 Nov 2007 דרום הר חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 6.11.07, בוקר
Mon, 5 Nov 2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ב' 5.11.07, בוקר
Sun, 4 Nov 2007 דרום הר חברון, סנסנה, יום א' 4.11.07, בוקר
Tue, 30 Oct 2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 30.10.07, בוקר
Mon, 29 Oct 2007 דרום הר חברון, תרקומיא, יום ב' 29.10.07, בוקר
Tue, 23 Oct 2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 23.10.07, בוקר
Sun, 21 Oct 2007 דרום הר חברון, סנסנה, יום א' 21.10.07, בוקר
Thu, 18 Oct 2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ה' 18.10.07, בוקר
Tue, 16 Oct 2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 16.10.07, בוקר
Sun, 14 Oct 2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 14.10.07, בוקר
Wed, 10 Oct 2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 10.10.07, בוקר
Thu, 17 May 2007 דרום הר חברון, א-טוואני. מאימת המתנחלים, ניתן לתושבים לעבד את אדמתם בחסות הצבא.
Mon, 19 Mar 2007 דרום הר חברון וחברון
Tue, 31 Jan 2006 צומת הכבשים, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Mon, 30 Jan 2006 סנסנה (מעבר מיתר), חלחול, דרום הר חברון
Thu, 27 Jan 2005 דרום הר חברון
Wed, 26 Jan 2005 דרום הר חברון
Sun, 9 Jan 2005 דרום הר חברון
Wed, 29 Dec 2004 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים, צומת זיף, תרקומיא
Tue, 7 Sep 2004 דרום הר חברון בוקר
Tue, 17 Aug 2004 דרום הר חברון - בוקר
Mon, 31 May 2004 דרום הר חברון
Tue, 25 May 2004 בוקר
Thu, 1 Apr 2004 דרום הר חברון
Tue, 30 Mar 2004 דרום הר חברון
Mon, 29 Mar 2004 דרום הר חברון
Sun, 28 Mar 2004 דרום הר חברון
Sun, 21 Mar 2004 דרום הר חברון
Thu, 11 Mar 2004 דרום הר חברון
Sun, 7 Mar 2004 דרום הר חברון
Thu, 26 Feb 2004 דרום הר חברון
Sun, 22 Feb 2004 דרום הר חברון
Tue, 3 Feb 2004 דרום הר חברון, תרקומיא
Thu, 1 Jan 2004 אל ח'דר, מת"ק חברון שטח שיפוט ותיאור