דיר אל ר'וסון | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

דיר אל ר'וסון

Mon, 30 Mar 2020 דוח בימי קורונה: דיר אל ר'וסון
Tue, 24 Mar 2020 דוח בימי קורונה: דיר אל ר'וסון
Thu, 17 Oct 2019 ביקור בדיר אל ר'וסון ובפרעון - עוד חסימה במחסום...
Wed, 24 Oct 2018 דיר אל ר'וסון - חשדנות בין החקלאים לרשויות השונות
Wed, 11 Apr 2018 עתיל, דיר אל ר'וסון
Tue, 20 Feb 2018 דיר אל ר'וסון צמצום חריף בהיתרים לחקלאים
Wed, 20 Dec 2017 דיר אל ר'וסון, זיתא, מחסום הזיתים (623), מחסום החממות (609), עזון, עתיל, פרעון
Wed, 6 Dec 2017 דיר אל ר'וסון, זיתא
Mon, 25 Sep 2017 דיר אל רוסון, זיתא וקפין - פגישות במרחב התפר לקראת מסיק הזיתים
Mon, 28 Aug 2017 ביקור בעיריות קפין, זיתא ודיר אלר'וסון
Wed, 9 Aug 2017 ביקור בעיריות דיר אל ר'וסון ועתיל
Sun, 9 Jul 2017 משמרת הסולדיריות עם שביתת חקלאי דיר אל ר'וסון
Tue, 4 Jul 2017 דיר אל ר'וסון - שתי בעיות מרכזיות: חשמל והיתרים
Mon, 19 Jun 2017 דוח מצב היתרים חקלאיים אזור טולכרם-קלקיליה
Mon, 5 Jun 2017 דיר אל ר'וסון: ביקור בעירייה
Mon, 29 May 2017 דיר אל ר'וסון: באין אישורי מעבר לאדמה החקלאית - היבול והפרנסה יורדים לטימיון
Thu, 6 Apr 2017 דיר אל ר'וסון, עתיל
Sun, 26 Mar 2017 דיר אל ר'וסון: בקרוב לא יוכלו להגיע לאדמותיהם
Sun, 26 Mar 2017 ברטעה-ריחן, דיר אל ר'וסון, טורה-שקד
Mon, 20 Mar 2017 מחסום דיר אל ר'וסון
Mon, 20 Mar 2017 דיר אל ר'וסון, עתיל
מחסום דיר אל רוסון 623
Tue, 7 Feb 2017 דיר אל ר'וסון, עתיל
Tue, 3 Jan 2017 דיר אל ר'וסון, עתיל
Mon, 12 Dec 2016 דיר אל ר'וסון, מחסום הזיתים (623)
Wed, 28 Sep 2016 דיר אל ר'וסון, עתיל
Thu, 11 Aug 2016 באקה, דיר אל ר'וסון, עתיל
Wed, 22 Jun 2016 דיר אל ר'וסון, עתיל
Wed, 22 Jun 2016 דיר אל ר'וסון, עתיל
Tue, 12 Apr 2016 דיר אל ר'וסון, עתיל
Sun, 3 Apr 2016 דיר אל ר'וסון, זיתא, ענבתא, עתיל
Tue, 2 Feb 2016 דיר אל ג'וסון, עתיל
Sun, 27 Dec 2015 דיר אל ר'וסון, מחסום הזיתים (623), מחסום החממות (609)
Wed, 14 May 2014 דיר אל-עוסון, עתיל, שוויכה