מחסום ג'יוס צפון 935 | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מחסום ג'יוס צפון 935

Wed, 23 Oct 2019 ג'יוס צפון 965 השער נעול. המפתח אבד
Mon, 22 Oct 2018 מחסום פלאמיה. שגרת הכיבוש-הכל בסדר, המחסום עובד כמו שאנשים רוצים, למרות שהאנשים לא רוצים אותו בכלל.
Wed, 10 Oct 2018 המזיק שהקטין את יבול המסיק הוסיף עצב לניתוק מהאדמות
Sun, 2 Sep 2018 ג'יוס צפון 965, מעבר אייל, פועל פלסטיני משלם 2500 ש"ח עבור הזכות לעבוד
Mon, 30 Apr 2018 ג'יוס צפון 965, פלאמיה צפון (914)
Wed, 14 Mar 2018 ג'יוס צפון 965, עזון, פלאמיה צפון (914)
Tue, 24 Oct 2017 אורנית 1474, ג'יוס צפון 965, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), מעבר אייל
Sat, 4 Nov 2017 ג'יוס דרום 1012, ג'יוס צפון 965, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
Sun, 29 Oct 2017 ג'יוס דרום 1012, ג'יוס צפון 965, מחסום פלאמיה צפון (914)
Sun, 15 Oct 2017 כמה מר שאפשר להגיע למטע הזיתים הפרטי רק פעם בשנה!
מחסום ג'יוס צפון 935
Wed, 15 Feb 2017 ג'יוס, עזבת אלטביב, פלאמיה
Sun, 9 Oct 2016 ג'יוס, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), פלאמיה
Mon, 15 Aug 2016 ג'יוס, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
Sun, 17 Jul 2016 ג'יוס, מחסום פלאמיה צפון (914)
Thu, 16 Jun 2016 ג'יוס, מחסום ח'רבת עסלה (1231), מחסום פלאמיה צפון (914), עזון
Sun, 15 May 2016 ג'יוס, מחסום ח'רבת עסלה (1231), מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
Sun, 3 Apr 2016 ג'יוס, מחסום ח'רבת עסלה (1231), מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), עזבת אלטביב, עסלה
Sun, 27 Mar 2016 מחסומי מרחב התפר. שמחים לכל רגע שאינו בעייתי להגיע לאדמותיהם
Sun, 28 Feb 2016 ג'יוס, פלאמיה
Sat, 13 Feb 2016 ג'יוס
Wed, 30 Dec 2015 פלאמיה צפון שער מס' 914, סלעית מס' 938, פלאמיה דרום, ג'יוס (מושבת), ג'יוס (פעיל), עזון
Tue, 29 Dec 2015 ג'יוס, כפריאת
Mon, 28 Dec 2015 ג'יוס, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה
Mon, 21 Dec 2015 ג'יוס, עזון, פלאמיה
Thu, 17 Dec 2015 ג'וברה (כפריאת), ג'יוס, כפר ג'מאל, עזון, כפר סור
Tue, 30 Dec 2014 ג'יוס, עזון, פלאמיה, צופים. חיילים לא יודעים מה זה שטח A
Mon, 3 Nov 2014 ג'יוס, חבלה, פלאמיה
Mon, 20 Oct 2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, פלאמיה
Tue, 30 Sep 2014 א-ראס, ג'יוס, כפר ג'מאל, כפר סור, מעבר אליהו, עזון
Mon, 22 Sep 2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו
Mon, 15 Sep 2014 ג'יוס, פלאמיה
Sun, 14 Sep 2014 ג'יוס, כפל חארת', כפר ג'מאל, עזבת אלטביב, עזון, פלאמיה
Mon, 8 Sep 2014 ג'יוס, כפר ג'מאל, פלאמיה
Wed, 3 Sep 2014 ג'יוס, מעבר אייל
Tue, 2 Sep 2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון
Mon, 1 Sep 2014 ג'יוס, חבלה, עזון עתמה
Mon, 30 Jun 2014 ג'יוס, חבלה, עזבת אלטביב, פלאמיה
Fri, 20 Jun 2014 ג'יוס, עזבת אלטביב, עזון
Thu, 12 Jun 2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה
Wed, 30 Apr 2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון
Wed, 2 Apr 2014 ג'יוס, חבלה, עזון עתמה
Wed, 19 Mar 2014 ג'יוס, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון
Wed, 29 Jan 2014 ג'יוס, חבלה
Mon, 27 Jan 2014 ג'יוס, חבלה, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה
Wed, 15 Jan 2014 ג'יוס, דיר איסתיא, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון
Sun, 12 Jan 2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, פלאמיה
Wed, 8 Jan 2014 ג'יוס, עזבת אלטביב, פרעתא
Mon, 6 Jan 2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה
Wed, 25 Dec 2013 אימתין, מעבר אליהו, נבי אליאס, עזבת אלטביב, פרעתא
Tue, 17 Dec 2013 ג'יוס, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון
Tue, 17 Dec 2013 ג'יוס, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון
Wed, 2 Oct 2013 ג'יוס, כפר ג'מאל, עזון, פלאמיה, יום ד' 2.10.13, בוקר
Tue, 1 Oct 2013 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ג' 1.10.13, אחה"צ
Mon, 5 Aug 2013 ג'יוס, חבלה, עזון, עזון עתמה, יום ב' 5.8.13, בוקר
Tue, 30 Jul 2013 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ג'יוס, ענבתא, יום ג' 30.7.13, אחה"צ
Sun, 30 Jun 2013 ג'יוס, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה, יום א' 30.6.13, בוקר
Fri, 14 Jun 2013 סגר על ג'יוס עזון, יום ו' 14.6.13, אחה"צ
Wed, 8 May 2013 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'יוס, חבלה, כפר ג'מאל, עזון, עזון עתמה, יום ד' 8.5.13, בוקר
Sat, 13 Apr 2013 דוח סיור של מחסוםווטש במרכז הגדה שבת 13.04.2013
Thu, 28 Mar 2013 ג'וברה (כפריאת), ג'יוס, חבלה, כפר ג'מאל, פלאמיה, יום ה' 28.3.13, בוקר
Wed, 30 Jan 2013 ג'יוס, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, יום ד' 30.1.13, אחה"צ
Wed, 12 Dec 2012 בורין (יצהר), ג'יוס, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר שומרון, עזון, יום ד' 12.12.12, אחה"צ
Tue, 11 Dec 2012 ג'יוס, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, יום ג' 11.12.12, אחה"צ
Mon, 3 Dec 2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 3.12.12, בוקר
Mon, 5 Nov 2012 ג'יוס, מעבר אייל, מעבר אליהו, פלאמיה, יום ב' 5.11.12, בוקר
Wed, 31 Oct 2012 יום ד' ג'יוס, חבלה, 31.10.12, בוקר
Mon, 29 Oct 2012 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 29.10.12, בוקר
Tue, 23 Oct 2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, יום ג' 23.10.12, אחה"צ
Wed, 17 Oct 2012 א-ראס, בית איבא, ג'יוס, דיר שאראף (חביות), חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, יום ד' 17.10.12, בוקר
Thu, 20 Sep 2012 ג'יוס, כפר ת'לת', יום ה' 20.9.12, בוקר
Mon, 3 Sep 2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון, יום ב' 3.9.12, בוקר
Wed, 29 Aug 2012 ג'יוס, חבלה, עזון עתמה, יום ד' 29.8.12, בוקר
Mon, 6 Aug 2012 ג'יוס, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה, יום ב' 6.8.12, בוקר
Mon, 30 Jul 2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 30.7.12, בוקר
Mon, 18 Jun 2012 ג'יוס, חבלה, פלאמיה, יום ב' 18.6.12, אחה"צ
Mon, 21 May 2012 ג'יוס, דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, יום ב' 21.5.12, בוקר
Wed, 25 Apr 2012 ג'יוס, חבלה, פלאמיה, יום ד' 25.4.12, אחה"צ
Mon, 23 Apr 2012 ג'יוס, חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, יום ב' 23.4.12, בוקר
Wed, 4 Apr 2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, פלאמיה, יום ד' 4.4.12, אחה"צ
Tue, 3 Apr 2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, יום ג' 3.4.12, בוקר
Mon, 26 Mar 2012 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 26.3.12, בוקר
Mon, 26 Mar 2012 סיורים בכפר קדום, כפר ג'יוס, יום שני 26.3.2012 בוקר
Wed, 14 Mar 2012 אל פונדוק, ג'יוס, זעתרה/תפוח, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, נבי אליאס, עזון,ערב אר ראמין, יום ד' 14.3.12, אחה"צ
Mon, 12 Mar 2012 ארתאח (שער אפרים), ג'יוס, חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, פלאמיה, יום ב' 12.3.12, בוקר
Thu, 8 Mar 2012 ג'יוס, חבלה, פלאמיה, יום ה' 8.3.12, בוקר
Mon, 5 Mar 2012 ג'וברה (כפריאת), ג'יוס, דיר שאראף (חביות), עזון, ענבתא, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 5.3.12, אחה"צ
Mon, 13 Feb 2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 13.2.12, בוקר
Mon, 9 Jan 2012 ג'יוס, חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה, יום ב' 9.1.12, בוקר
Tue, 15 Nov 2011 ג'וברה (כפריאת), ג'יוס, חבלה, כפר ג'מאל, פלאמיה, יום ג' 15.11.11, בוקר
Thu, 10 Nov 2011 ג'וברה (כפריאת), ג'יוס, כפר ג'מאל, פלאמיה, יום ה' 10.11.11, בוקר