מחסומי הצפון: מי משלם לכן (למחסוםוטש)?

Share:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
אליה לוי ורותי תובל (מדווחת)
Jan-20-2019
|
Afternoon
מחסום יעבד: שדה כלניות לצד הדרך, ברקע העיירה יעבד
Yaabed checkpoint: A field of anemonies, with the town of Yaabed in the background.
Photo: 
Ruti Tual
מחסום ברטעה: אליה (משמאל) בשיחה עם מקומיים
Barta'a checkpoint: Eliyah (left) speaking with locals.
Photo: 
Ruti Tual

Eliyah Levy, Ruthi Tuval (reporting)

15:15. Yabed-Dotan checkpoint.

In the middle of the village Emricha on the way to the checkpoint, we notice a new sign, warning of a “firing zone."

At the checkpoint, traffic flows without delay. Two very young soldiers come down from the pillbox. “What is your point in coming here? Who pays you?” We hope that we have encouraged them to continue to take an interest. Drivers hoot and wave to us in greeting. On the way back we remember an uncultivated plot of land, full of stones, where masses of white anemones bloom every year at this time. We stopped to swoon over them.

15:45. Barta’a-Reihan checkpoint (Area C southern parking lot)

All the parking lots are totally full. Workers hurry home, drivers call out. Little Hani and his brothers rush abut with thermos flasks, selling cups of coffee for a shekel. Many turn to Eliyah asking for help in cancelling entry bans.

16:30. Barta’a-Reihan checkpoint (Seamline zone northern checkpoint)

We go down in the sleeveinfo-icon together with crowds of workers, mostly construction workers from Harish, now returning home. They pass without delay, at amazing speed, through the single turnstile that serves thousands of workers each day.

16:55. Turah-Shaked checkpoint.

Very quiet, as usual. A Palestinian woman driver waits for someone due to arrive from the West Bank. When we ask, she smilingly answers that there is no problem at the checkpoint.

One car passes swiftly to the West Bank.  That’s it.