א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 4.3.09, אחה"צ

Share:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
שרה פ , הנהג החביב חמדן ותמי כ
Mar-4-2009
|
Afternoon

יצאנו ביום נהדר מלא שמש ואויר נקי לאחר הסערה והגשם החשוב והממושך, ובידיעה שמחסום אחד פחות באיזורינו, על הידיעה שמענו בחדשות ובלבינו תקווה!
 14.15 הגעו למעבר תאנים ופנינו לג'ברה השער הנעול נפתח חיש ע'י חיל, [חמדן סיפר לנו שיום קודם נמנעה  מהמשמרת הכניסה בטענות שונות] הכפר נם את תנומת הצהרים ואנו פנינו מועדות אל שער הילדים, שם עומדים שני חילים ומופתעים מבואנו שיחה קצרה בדיקת תעודות ,אבל נאמר לנו מיד כי אסור לנו לעבור לחווה 8 [מחסום אראס], כבר ממרום הגבעה  ראינו שמהמחסום נשאר מעט מאד שגם הוא אמור להיות מסולק מהמקום .שם יושבים 2 חילים ומחכים למפנים, לאחר דיון קצר אושר לנו להתקרב למה שהיה מחסום אראס ושרה נסתה לצלם את השאריות, לתשומת לבכם הכביש משני צדדיו עדין לא תוקן כנראה שהוא מחכה לסיום הכיבוש,
פגשנו שם אדם מפרעון שחיכה לאשתו בת ג'ברה, הוא סיפר לנו כי את הציוד שהיה במחסום השליכו מתחת לגשר [ הכביש העובר מעל כביש אראס טולכארם] והוא חושב, אולי יבנו שם את המחסום, בדרכינו לענאבתא על אותו כביש עצרנו כדי לחפש את הציוד הנ'ל, הקפנו את"הגשר" מכל צידיו ולא ראינו מאומה, [לנו אין גישה למקום זה, ולכן בקשנו ממיקי שתברר עם מכריה האומנם נבנה שם גשר חדש]
 14.50 ענאבתא, אולי פה התשובה לחיסול המחסום  באראס? לאחר ה"חישוף" שנעשה בענאבתא בשבוע שעבר [העברנו ברשת תמונות מההרס והונדליזם, ולמרות שאמרו לנו שאת העצים נטעו מחדש, לא הצלחנו "לגלות" היכן שתלו אותם, זו כנראה  בעיה בטחונית] זה נראה כאילו מתכוונים להרחיב את הכביש ולבנות שם מחסום חדש [לא ידוע מי עושה את הארכיטקטורה], שיחה קצרה עם החילים והמתק כולם מודיעים על אי ידיעה,והבולדוזר ממשיך בעבודתו,
 17.00 קלקיליה  היציאה זורמת הכניסה מקרטעת, זמן חזרה הביתה בתור כ15 מכוניות בכניסה לעיר,זמן המתנה מספר דקות,  

__._,_.___