א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 16.9.08, אחה"צ

Observers: 
יהודית כץ, דבורקה א. (מדווחת)
Sep-16-2008
|
Afternoon

13.00 מחסום קלקיליה - מעט רכבים בשני הכיוונים. כמעט ללא המתנה

15.30 ענבתא - בדיקה שטחית של המכוניות, ללא המתנה

15.45 א-ראס - אין מכוניות 

15.55 - ג'בארה - אין מכוניות במחסום