עבור "החווה של אורי" אפילו אל"מ משכים קום | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

עבור "החווה של אורי" אפילו אל"מ משכים קום

עבור "החווה של אורי" אפילו אל"מ משכים קום

Sunday, 23 December, 2018
source: 
עיתון "הארץ"
author: 
עמירה הס

https://www.haaretz.co.il/blogs/shabahit/1.6767518 

על ליווי הרועים בבקעת הירדן