מועצת בקעת הירדן מסרבת לחשוף מידע על מעורבותה בבנייה לא חוקית מחשש ל"שיבוש תפקודה התקין" | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מועצת בקעת הירדן מסרבת לחשוף מידע על מעורבותה בבנייה לא חוקית מחשש ל"שיבוש תפקודה התקין"

מועצת בקעת הירדן מסרבת לחשוף מידע על מעורבותה בבנייה לא חוקית מחשש ל"שיבוש תפקודה התקין"

Wednesday, 18 July, 2018
source: 
עיתון "הארץ"
author: 
עמירה הס

https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.6288829   פעילת מחסוםWatch פעלה לחשיפת הפרשה