היועמ"ש קבע שאין לאסור תיעוד של פעילות צה"ל בשטחים | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

היועמ"ש קבע שאין לאסור תיעוד של פעילות צה"ל בשטחים

היועמ"ש קבע שאין לאסור תיעוד של פעילות צה"ל בשטחים

Sunday, 17 June, 2018
source: 
עיתון "הארץ"
author: 
יהונתן ליס