ועדת השרים תדון בהצעת חוק איסור תיעוד חיילים בשטחים | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

ועדת השרים תדון בהצעת חוק איסור תיעוד חיילים בשטחים

ועדת השרים תדון בהצעת חוק איסור תיעוד חיילים בשטחים

Wednesday, 19 August, 2020
source: 
מעריב
author: 
אריק בנדר

http://www.maariv.co.il/news/politics/Article-645782 14.6.18 מעריב, אריק בנדר, החוק לאיסור צילום חיילים. אזכור מחסוםWatch.