השרים צפויים לאשר חוק שיאסור על ארגוני שמאל לתעד את פעילות צה"ל בשטחים | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

השרים צפויים לאשר חוק שיאסור על ארגוני שמאל לתעד את פעילות צה"ל בשטחים

השרים צפויים לאשר חוק שיאסור על ארגוני שמאל לתעד את פעילות צה"ל בשטחים

Wednesday, 19 August, 2020
source: 
עיתון "הארץ"
author: 
יהונתן ליס

https://www.haaretz.co.il/news/politi/.premium-1.6175785?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Nat

על החוק העתיד לאסור על צילום חיילים במסגרת תפקידם בשטחים.