מאחז בלתי חוקי בלב בסיס צבאי נטוש בבקעת הירדן | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מאחז בלתי חוקי בלב בסיס צבאי נטוש בבקעת הירדן

מאחז בלתי חוקי בלב בסיס צבאי נטוש בבקעת הירדן

Saturday, 25 August, 2018
source: 
עיתון "הארץ"
author: 
עמירה הס