אשת הרמטכ"ל לשעבר אינה חברת מחסוםWatch | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

אשת הרמטכ"ל לשעבר אינה חברת מחסוםWatch

אשת הרמטכ"ל לשעבר אינה חברת מחסוםWatch

Tuesday, 18 August, 2020
source: 
ערוץ 20