אקטיביסטים שמאלנים שהיגרו מן הארץ | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

אקטיביסטים שמאלנים שהיגרו מן הארץ

אקטיביסטים שמאלנים שהיגרו מן הארץ

Wednesday, 5 August, 2020
source: 
מוסף "הארץ"

ראיון עם חברת מחסוםWatch c שהיגרה לצרפת:

https://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-MAGAZINE-1.8860845