אנחנו עדר? | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

אנחנו עדר?

אנחנו עדר?

Saturday, 8 August, 2020
source: 
מכתבים למערכת, עיתון "הארץ"
author: 
ציונה שניר