שני כדורים בגופו של מוחמד, אחד בגופה של אמו | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

שני כדורים בגופו של מוחמד, אחד בגופה של אמו

שני כדורים בגופו של מוחמד, אחד בגופה של אמו

Friday, 14 August, 2020
source: 
אזור הדמדומים, עיתון "הארץ"
author: 
גדעון לוי