מת"ק עציון: שיפוצים לטובת הכיבוש

Share:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
רונית רמתי דהאן (דיווח וצילום) חנה שטיין
Nov-20-2019
|
Morning