מקאם שייח כאמל | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מקאם שייח כאמל

מקאם הרוס . בעבר היו עולים אליו מהכפר בית פוריק.