שייח ע'אנם | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

שייח ע'אנם

מקאם. נמצא באתר הארכיאולוגי בהר גריזים.