קלנדיה

Observers: 
תמר פליישמן.
May-21-2017
|
Afternoon

על מה שקרה בקלנדיה בשבת סיפר בחור שראה את הילדה בת ה-14, "ילדה יפה" אמר, שנכנסה עם סכין. ילדה עם סכין למקום שהצבא ייעד אותו לכניסת רכבים.

כולם יודעים, כל הפלסטינים, שמי שהולך שם ברגל - דמו בראשו. לא מעטים נרצחו ונפצעו במקום הזה הרווי בדם פלסטיני.

את זה ידעה גם הילדה בת ה-14 ובגלל שידעה באה ובגלל שידעה הייתה בידה סכין.

הילדה שנכשלה בבית הספר ביקשה את נפשה למות.

אז קרה משהו חריג. אחר ושונה מהרגיל בהתנהלות במקום הזה.

"חייל ערבי" סיפר המספר צעק לילדה לשבת ולחמושים ש"היא קטנה, אל תירו, תיקחו אותה".

כולם נשמעו. הילדה ישבה, החמושים לא ירו ושוטר ולקח אותה. אמנם עצורה אבל חיה.

אני מקווה שאדע מי האיש שמנע את שפיכות הדמים, איש שראוי להלל.

IMG_1879 (1).jpg