ח'רבת אל-פלאח, תורמוסעיא

Share:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
אנה שידלו, דבורקה אורג, דליה קליימן, חנה זוהר (מדווחת), הנהג נדים
Apr-10-2016
|
Morning

מתנחלי שילה ועדי-עד שלהקמת בתיהם הופקעו אדמות תורמוסעיא, יצרו מעין "מחסומים סמויים"  מן העין המונעים מהחקלאים לעבד את האדמות שנותרו בידיהם. גם אזרחותם האמריקנית לא מגינה עליהם מפני המתנחלים והצבא.

מנהג חדש - נאמר לנו שהמשטרה הישראלית נכנסת בתכיפות לשטחי האדמות וגם לכפרים, כדי להחרים מכוניות המשמשות את הפלסטינים רק בשטחים החקלאיים, בתואנה שנגנבו, גם כאשר יש להם מסמכים המעידים שניקנו.

---------------------

10.00 בתורמוסעיא. התקבלנו במאור פנים ע"י ראש העירייה, סגנו וד"ר נ. המרצה להנדסה באוניברסיטת ביר זית. הם ידעו על בואנו 10 דקות לפני שהגענו. 
תורמוס אייה זו עיירה ש- 95% מתושביה הם פלסטינים שעקרו לחו"ל, והם וילדיהם חוזרים מידי פעם לכפר. הם נושאים דרכונים אמריקאים, קנדים וממדינות דרום אמריקה. ראש העירייה סיפר שמאז שהתנחלות שילה עלתה לשטח בשנת 1979 הם סובלים מהפקעות שטחים שהיו בידיים פרטיות. במשך השנים המתנחלים היו מגיעים לשטחים המעובדים ועוקרים עצים בחסות הצבא. בשנה האחרונה הם לא באים.

סיפרו שבאותו בוקר שלחו טרקטור לעבודה באיזור עדי-עד. זה תואם בין המתקי"ם הישראלי והפלסטיני. ללא התאום לא ניתן  לעבד את האדמות. כך זה מתנהל כבר 5 שנים. כמו בכפרים רבים, כשיש תאום מגיעים חיילים הנמצאים במקום וצופים, ואז המתנחלים לא מתקרבים. מאפשרים לעבד את האדמות רק פעמיים בשנה.
בשאר ימות השנה, אלה שטחים המופרדים מבתי הפלסטינים על ידי "מחסומים סמויים" מן העין, אך אפקטיביים לא פחות מחסימות אבנים או ברזל.

ישנם שני עמקים פוריים בידי הפלסטינים אך הם פוחדים להיכנס אומרים לנו. אחד זה עמק תורמוס עיא, בן 5000 דונם והשני נמצא באזור ג'נין.
השיחה שהתפתחה בינינו בענייני כיבוש ופוליטיקה הייתה מאלפת.

תפיסת מכוניות - ביקשנו לקבל יותר פרטים על השיטה הנפוצה באחרונה של תפיסת מכוניות שהורדו מהכביש בעקבות תאונות, ומשמשות את החקלאים הפלסטינים בכבישים הפנימיים. ד"ר נ. - שגר בניו-יורק 20 שנה, חזר לכפר בגלל ילדיו -  מכיר את הבחור שמכוניתו נתפסה והזעיק אותו בטלפון להיפגש איתנו.

הבחור הגיע וסיפר שלפני שבועיים לקחו את מכוניתו שקנה לפני כשנתיים ב-2000 ₪ בחווארה. זוהי מכונית המשמשת אותו לצורך נסיעה בשטחים החקלאיים בלבד. הוא נדרש לשלם 3000 ₪ קנסinfo-icon. את המכונית לא החזירו. המכונית היא מודל 99. אמרו שנגנבה. את כלי העבודה שלו שהיו בה החזירו. ביקשנו את פרטיו האישיים כדי לברר מדוע מלכתחילה מאפשרים למכור מכוניות שירדו מהכביש. הוא לא הסכים לתת פרטים אישיים.

נסענו לפלפליה של תורמוסעיא במטרה לפגוש את א. איתו דיברנו בפעם הקודמת באותו מקום. הוא טען שישראל מחרימה את המכוניות האלה כדי שהחקלאים לא יוכלו לעבד את האדמה, וישראל תנכס אותה.
לדבריו בתקופה האחרונה המשטרה נכנסת לכפרים ומניחה מחסומי פתע בשטח האדמות, כדי להחרים מכוניות. לעיתים השוטרים טוענים שהמכוניות גנובות גם כשישנם מסמכים המעידים על הקנייה. 
כדי להבין יותר ולפנות לגורמים הרשמיים  לקבל תשובות, אנחנו צריכות עוד עדויות. 
השארנו בבלדיה ובפלפליה סדרת שאלות בנושא, כדי להקל על בני שיחנו לאסוף את המידע הנחוץ עד ביקורנו הבא בכפר.

12.00 ח'רבת אל פלאח. הפעם, קיווינו לפגוש מישהו במג'לס, אך ללא הצלחה. גם בית הקפה שכבר היכרנו היה סגור. לא הצלחנו הפעם למצוא אנשים אחרים או בעלי חנויות לשוחח איתם.

12.30 ליד התנחלות תפוח פגשנו את ה. שהעביר דרכנו מימון לעו"ד המטפל בבקשתו להתרת המניעה שלו.