צוות מנועי משטרה | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

צוות מנועי משטרה

צוות מנועי המשטרה של מחסוםwatch עוקב אחרי השירות שניתן ע"י השוטרים במת"קים. הצוות עורך בירור יומיומי על נוכחות שוטר במת"ק בית לחם ומת"ק חברון (רוב הפונים הם מאזורים אלה); מלווה בטלפון ומפגיש בפועל את הפונים עם השוטר במת"ק כדי שיקבלו ממנו מידע מהימן ושלם ככל האפשר. הצוות גם מסייע לפלסטינים להשיג את המסמכים מתיקי המשטרה הנחוצים לטיפול בבקשתם, שהמנועים לא הצליחו להשיג בעצמם.