עבודה | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

עבודה

עבודהinfo-icon - מושג הרואי מימי ראשית המדינה שהתכבס והתכסה בכתמים שליליים. עבודה זה רע הכרחי, משימות ביטחון פסולות או אסורות מבחינה מוסרית. מישהו צריך לעשות את העבודה... תפסיקי לנדנד את מפריעה לי לעשות את העבודה... לפלסטינים שמבקשים לעבור במחסום וללכת לעבודה אומרים: לכו לעבוד אצל ערפאת.