גדר ההפרדה | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

גדר ההפרדה

באתר האינטרנט של משרד הביטחון (מכבסת מילים מופלאה בזכות עצמה) קוראים לגדר ההפרדה פרויקט "מרחב התפרinfo-icon", והיא מתוארת כך: העיקרון המנחה הוא להבהיר ויזואלית שמדובר במרחב שאין לעבור אותו ומכאן שאדם שיזוהה כמי שמנסה לעבור אותו יוגדר כ"מחבל פוטנציאלי". תפישת ההפעלה של המרחב כולו תהיה מותאמת לכך וכן גם הוראות פתיחה באש. מכל עוולות הכיבוש, גדר ההפרדהinfo-icon היא הבוטה והיקרה ביותר. אורכה המתוכנן 680 ק"מ ועלותה המשוערת שישה מיליארד ש"ח. גם בית הדין הבינלאומי בהאג הגדיר אותה כפשע מלחמה.  הגדר היא התגלמות האובססיה הישראלית להגבלת התנועה של הפלסטינים, לסיפוח עוד ועוד שטחים, ובעיקר "לא לראות ערבים בעיניים". רחוק מן העין רחוק מן הלב, אמרו רבותינו. האם יש הצדקה לגדר מבחינה ביטחונית? מן הסתם, לפני שניווכח בכך ניאלץ לשלם את כל ששת המיליארדים, לעקור עשרות אלפי זיתים, לגלח מאות דונמים של שטחים ירוקים, להפקיע אדמות ובארות מיםinfo-icon חיוניות לחקלאות הפלסטינית, לשלול לצמיתות את חופש התנועה של עוד ועוד אנשים, לספוג עוד גינויים בינלאומיים, להגביר את העוינות של הפלסטינם בגלל התוואי הדורסני שלה, ועוד כהנה וכהנה. אהוד ברק קבע: אנחנו פה והם שם, טענה שאף היא חוטאת לאמת.

חלקים גדולים מגדר ההפרדה אינם חוצצים בין פה לשם אלא מפרידים בינם לבינם, כלומר חוצים משפחות, מפרידים חקלאים מאדמותיהם וילדים מבית ספרם, ועוד (ע"ע מרחב התפר).