עזון, קלקיליה, יום א' 16.3.08, אחה"צ

Observers: 
רותי ו' ז', אליקס ו' (מדווחת)
Mar-16-2008
|
Afternoon

 13:20 קלקיליה

אין כלי רכב הנכנסים לקלקיליה ורק מעט כלי רכב היוצאים ממנה. כלי הרכב הפלסטינים מועברים, בדרך כלל, בהינף יד, בלי כל בדיקה או לאחר בדיקה מצומצמת. כלי הרכב הישראלים נבדקים. שתי מכוניות, הנהוגות ע"י נשים, אינן מורשות להיכנס, בגלל היעדר רישוי או בגלל רישיונות לא מתאימים.


14:00 עזון

המחסום סגור; כאשר אנו עוברות יותר מאוחר, בשעה 17:45, יש רכב צבאי העומד ליד הכניסה/היציאה הסגורה של עזון.


14:09 היאחזות שבות עם

אנו מבחינות במעלה דרך העפר ליד הבית ברכב בצבע לבן ובצעירה. בדרכנו חזרה אנו רואות צעיר, החובש כיפה לבנה גדולה ולובש ציציות; יש גם ערימה גדולה של חול לבניה מחוץ לבית.


לא הגענו לג'וברה או לא-ראס היום, כי היינו צריכות להגיע לחווארה.