א-ראס, ענבתא, יום ג' 19.2.08, אחה"צ

Observers: 
: דבורקה א', ברוריה ר' (מדווחת)
Feb-19-2008
|
Afternoon

 

 

14.30     מחסום אראס:   במחסום מעט מכוניות ואין בעיות מיוחדות. נוסף לצבא הייתה שם משטרה אזרחית אשר בדקה חלק מן המכוניות. בשעה שעמדנו שם ניגש אלינו אחד  החיילים ובמבטא צרפתי כבד ביקש מאיתנו לזוז ולעמוד במקום מרוחק יותר כי לדבריו אנו מפריעות לו, זה היה זמן קצר לפני עזיבתנו ולכן לא התווכחנו עמו אך נתנו לו להבין כי אנו מבינו שהסיבה לסילוקנו היא פוליטית ולא עניינית.


16.30 מחסום ענבתה  התנועה דלילה מאד, כנראה שבמזג האוויר הקר אנשים נרתעים מיציאה מן הבית.