א-ראס, בית איבא, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, יום ה' 10.1.08, אחה"צ

12:55
שער חקלאי בגדק ההפרדה בחאבלה (מס. 1393). מאוייש ע"י חיילי מילואים. הם
יודעים רק את מועדי הפתיחה בבוקר ובצהריים( 6:45-8:45, 12:00-13:00). לדבריהם מי
שרשאי לעבור בשער הוא רק מי שבאישור השהייה שלו במרחב התפר רשום מספר השער הזה.

מעט עוברים.

13:15
מחסום ראס-עטיה (מספר 1351), מאוייש ע"י חיילים מילואים. גם כאן כמעט ואין
עוברים בשעה הזאת. החיילים לא היו בטחוים אם ומתי המחסום ביציאה הדרומית מקלקיליה
(המוצב על הכביש מתחת לראס-עטיה) מאוייש.

14:00
מחסומי א ראס וג'וברה. לא בודקים ת.ז. של נהגים. 4 מכוניות בתור מצפון. איננו
נשארות.

14:25
מחסום ענבתא ריק ממכוניות. במגרש החניה המון מכוניות עם לוחיות רישוי ישראליות.
"לכבוד" ביקור בוש ברשות הפלסטינית אין מאפשרים כניסת מכוניות ישראליות
לטולכרם היום. האנשים יכולים להכנס במונית מקומית. מכונית אחת עברה לכיוון טולכרם
ונבדקה.

14:45
מחסום בית-איבא. 3 מכוניות ביציאה משכם. אין מכוניות בכניסה לשכם.

שני תורי בדיקה לצעירים ותור צדדי
למבוגרים, נשים ובעלי אישורים.

70 הולכי רגל בהמתנה בתור היציאה משכם.
2 מעוכביםinfo-icon במכלאה. אחד משוחרר מיד עם הגיענו והשני משוחרר אחרי 10 דקות. שניהם
מקלקיליה, והיום בודקים מול המטה ת.ז. של כל הגברים תושבי קלקיליה בכל גיל (קשור
לביקור של בוש כנראה). אחרי שהגענו לא הוכנס אף הולך רגל מקלקיליה למכלאה, אלא
נשלחו אל מפקד המחסום, אשר הסתכל בת.ז. ושילח אותם לדרכם.

קצב המעבר 97 הולכי רגל ברבע שעה (כ-400
בשעה). למרות זאת זמן מעבר שנמדד עמד על 25 דקות.

לא בודקים אנשים הנכנסים לשכם.

14:55
התור הצדדי ריק מאנשים. אמבולנס ממתין בתור צדדי ביציאה משכם. אני רואה שהוא ממתין
כבר כמה דקות וניגשת לברר מדוע. ליד הנהג יושב אדם המציג את עצמו כרופא ומספר לי
שמאחור יש שני תינוקות המחוברים לחמצן והם מעוכבים כבר 10 דקות בערך. ברור אצל
מפקד המחסום מעלה שהיתה בעיה בתעודת הזהות של אחד המלווים. אני מתחננת שיפתור את
הבעיה מהר כי אסור לעכב את האמבלונס. בסה"כ המתין האמבולנס 10-12 דקות! במצב
שלא היו אמורים לעכבו אפילו לדקה.

14:55
גבר בגיל העמידה ממתין ליד מכונית מהודרת בתור צדדי בכיוון לשכם. אני רואה שהוא
ממתין כבר דקות ארוכות וניגשת לברר. הוא מרצה באוניברסיטה האמריקאית בג'נין.
החיילים עיכבו אותו לבדיקת תעודת זהות למרות שיש בידיו אישור כניסה לשכם עם
המכונית. הוא המום מכך שמעכבים אותו. הסיבה – הוא מקלקיליה. נראה שההוראה לבדוק את
האנשים מקלקיליה חובקת גילים. בסה"כ המתין עד לסיום הבדיקה כ-20 דקות!

15:24-15:53 – זמן מעבר לצעיר בתור (29 דקות). כעת יש כ-100 אנשים בתורי היציאה משכם.

אחד הצעירים שיוצא מהבדיקה ניגש אלי
ומספר שיש בתור נער בן-15 אשר החייל מסרב להעבירו עד שאימו תגיע לקחת אותו. המשפחה
מעזון. אני ניגשת לתור ומזהה את הנער, מביאה למפקד המחסום את תעודת הלידה של הנער,
מפקד המחסום קורא לנער ומשוחח איתו ואחר משחררו לדרכו. מדוע החייל בעמדת הבדיקה לא
היה יכול להפנות את הנער אל המפקד, במקום בהינף מילה לעכב אותו עד שהוריו יבואו
?

15:30-15:45 – 4 כלי רכב ביציאה. אין כלי רכב בכניסה לשכם. מכונית אחרונה ביציאה עברה
כעבור 15 דקות המתנה. אם היה תור ארוך, זמני
ההמתנה היו מתארכים
למעלה משעה המתנה.

במשך כל זמן שהותנו במחסום החיילים פעלו
ללא הפסקות ובשקט.

16:00
עזבנו. צומת ג'ית – אין מחסום. בעיירה אל-פונדוק מתבצעות עבודות להחלפת צינור המים
שנפגע על-ידי הצבא בעת שהצבא ערם מחסומי עפר בתוך הכפר. הכניסה לעזון מכביש 55
פתוחה.

סוף