ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 4.11.07, בוקר

Share:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
נעמי ק' ואורנה פ'
Nov-4-2007
|
Morning

07:10 מעבר אייל
 אחרוני הפועלים עוברים ומבקרי האסירים מתחילים לעבור. לדברי הפועלים המעבר נפתח ב 04:15 ולא היו עיכובים מיוחדים.

מפקד המחסום - סמל ממשטרה צבאית, כרגיל נסה למנוע את כניסתנו למתחם.

כשיצאנו אחד החיילים בקש לשוחח איתנו ולהבין את הרעיון שמאחורי הפעילות שלנו.


07:30 אירתאח
עוצרinfo-icon תנועה. שער הרחבה שליד אום המעבר נעול. לדברי העובדים במקום, אחד הפועלים הועבר בטעות והם מנסים לאתר אותו ברחבה, בנתיים הכל נעול והפועלים לא יכולים לצאת או להיכנס. לאחר כרבע שעה נפתח המקום, לא ברור לנו אם איתרו את האדם שביקשו

08:00  ג'בארה
שב"חיםinfo-icon צעירים שכנר אה חזרו מעבודה בישראל יושבים ליד המעבר וממתינים. תעודות הזהות שלהם נבדקות והם משוחררים.

08:15 ענבתא - אין פקקים בשני הכיוונים

09:30 עזון
מחסום פתע