בית איבא

Share:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
דברה ל. שירה ח. עדנה ק. אורית ב. מיכל פ.
Feb-4-2004
|
Afternoon

אורחים- בת שבע מ. דיטה ש. נחום פ. ב-1315 מחסום קלקיליה בלי חיילים. בבית איבא מעט עוברים ושבים משני הצדדים. הרבה נשים עם ילדים קטנים. לא חכו יותר מחצי שעה. גברים צעירים ללא אשור לא מורשים לצאת משכם והוחזרו כלעומת שבאו. האחרים עוברים ללא בעיה. 4-10 מעוכביםinfo-icon לבדיקת האשורים שוחררו לרוב תוך שעה. היה בחור אחד צנום ועדין שספר שהוא מעוכב מהבקר. לדברי החילים לפי הוראה ספציפית של המגד או סגנו בגלל ש"נסה לברוח". לאחר נדנודים רבים מצדנו הבחור שוחרר לדרכו.