Bethlehem (300)

Observers: 
קלר אורן
Jan-8-2016
|
Morning

9:10 – 10:30

 

2 עמדות פתוחות. אין המתנה כמעט. אנשים עוברים את הבידוק ואז יוצאים לרוח המטורפת שפתאום גורמת לדלת החיצונית להיסגר בחוזקה כאילו הדרך נחסמת שוב, מיד עם הליכה של שני מטר אחרי המעבר. אחרי שנאבקים עם הדלת ויוצאים החוצה, מנסים לשווא לאסוף את קצות המעיל, הצעיף – הכל עף.

בתוך המחסום, חוץ מהחיילים שבעמדות יש רק מאבטח. מדי פעם הוא נכנס לנקודת ביקוד. אולי חם יותר שם. הוא יודע מה מטריד את הפלסטינים והוא מדבר ערביתinfo-icon.

אישה אחת מעוכבת, הוא לוקח את הניירות, מתקשר ומודיע לחיילת שהכל בסדר. האישה עוברת.