בית אמין, אבו סלמאן, ג'לעוד

Share:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
פיצי ודליה (מדווחת).
Aug-6-2015
|
Morning

המטרה היא לסקור את מחסומי הגדר - "שעריםinfo-icon חקלאיים" - למפות אותם, ולצלמם.  

מחסום בית אמין - הנמצא בין שערי תקווה לבין בית אמין – נעול כרגיל. נפתח רק לעתים לתושבי בית אמין שהם בעלי קרקעות הנמצאות מעבר לגדר, בתוך מרחב התפרinfo-icon של שערי תקוה.                              

מחסום אורנית (מספר 1447) מהצד הפלסטיני - נמצא בין בית אמין לעזבת סלמאן - משמש את הכפרים: סינריה בית אמין, עזבת סלמאן, ג'לעוד. כדי להגיע אליו יש צורך לדרוך על שפכים היורדים מאורנית אל וואדי קנה. שעות הפתיחה שלו אינן מוקפדות.

מחסום ג'לעוד – הנמצא ליד ג'לעוד בין עזבת סלמאן לבין חבלה - נעול לחלוטין. ביטולו מאלץ את תושבי כל האזור לנסוע כמה קילומטרים כדי להגיע אל מחסום אורנית. לאחר עוברם את המחסום הם נאלצים לחזור, ולעשות את כל הדרך מצידה השני של הגדר, כדי להגיע אל אדמותיהם.

10.30 יצאנו מתחנת הרכבת של ראש העין. נכנסנו אל התנחלות שערי תקווה, צמוד עד כמה שאפשר לגדר, כדי לחפש "שערים חקלאיים". הגענו לקצה הצפוני של הכפר, הגובל עם בית אמין, ושם צפינו במחסום הנקרא על שם הכפר בית אמין. כידוע לנו המחסום נעול. כמעט ללא שימוש. לא הצלחנו לראות את מספרו. צילמנו.

חזרנו לכביש 5 ומשם - דרך חארס, בידייה, סינריה ובית אמין - הגענו לאותו מחסום מצדו הפלסטיני.
לא הצלחנו לראות את מספרו. (אולי צריך לחזור ואתרו מתוך שערי תקווה). ידוע לנו מביקור קודם שפותחים את השער רק לבקשת בעלי האדמות, שאדמותיהם נמצאות ממש ליד בתי התנחלות שערי תקווה.  רוב אדמות הכפר הם כבר חלק מההתנחלות, ואפילו בית הכנסת בנוי על אדמותיהם.

המשכנו לאורך הגדר צפונה, וצילמנו ליד הכביש צינור פתוח של שפכים המתפרצים מתוכו אל מתחת לכביש לעבר וואדי קנה. השפכים מזהמים את מי הסביבה ומפיצים יתושים ומחלות. צילמנו. (בצרופה).

המשכנו לאורך הגדר עד עזבת סלמאן. היות והגענו לפני שעת הפתיחה של המחסום המשכנו לנסוע ג'לעוד. נכנסנו לכפר וגילינו שרוב שטחו מכוסה משתלות של סוגים רבים ושונים של צמחים: זיתים, גויאבות, וגם ירקות למיניהם. כנראה שזה מקור מפרנסתם.

חזרנו למחסום ליד עזבת סלמן, בשעה 1.00 (נאמר לנו שהיום פותחים בשעה זו).

פגשנו טרקטור שעבר בתוך שלולית השפכים, וכן נער שדרך על הצמיגים כדי לעבור על השלולית המסריחה. צילמנו. (בצרופה).

לא המשכנו אל המחסום (ולא דרכנו על הצמיגים), אבל שמענו את קולותיהם של החיילים שנמצאו שם.

בדרכנו חזרה הביתה (באותה דרך שבאנו) ראינו להפתעתנו שזרם השפכים היורד מברקן – שינה את נתיבו...  אבל חי ובועט!

בשעה 14.30 חזרנו הביתה.