קלנדיה

Observers: 
רוני המרמן, רותי ברקאי, ויוי צורי ותמר פליישמן.
Jul-25-2014
|
Afternoon

קלנדיה, יום השישי הרביעי לחדש הרמדאן.

 

 

בליל אל-קדר

הם רצחו את בן אחותו של מחמוד.