חווארה, עורטא, יום א' 9.5.10, בוקר

Observers: 
יעל ב., איילה ה., דיצה י.(מדווחת)
May-9-2010
|
Morning

09:00 חווארה: חיילים שמוצבים בכיוון הכניסה לשכם (ליד החניון) מבקשים מאתנו ת.ז. מקבלים טיעוננו שאין בסמכותם
לדרוש מאתנו הצגת התעודה, ונרגעים
כשמבינים שאיננו מתכוונות להכנס לשכם.
מכונית שבאה משכם נבדקת במחסום, משתחררת כעבור זמן קצר. רכבים נוספים יוצאים ללא בדיקה.
בפלפליה: בחור צעיר מבקש עזרתנו: הוא עומד לשאת אשה מטירה ורוצה לעבור לגור אתה בעיר, אך לא ניתן לו לצאת לשם, אף לביקור. נברר, אך קשה לשער שנוכל לעזור לו בכך.
09:45 עורטא: אין מכוניות במחסום.