בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 24.5.10, בוקר

Share:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
אריאלה כ', עפרה ה'ן (מדווחת) דטל א' (אורחת)
May-24-2010
|
Morning

07:00  -  עזון עתמה – בידוק מהיר אין כמעט אנשים בתור
07:35  -  זעתרה -  כ-35 מכוניות בתור מול ביתא- ניצב ג'יפ
07:44 – חווארה-  תנועה זורמת ללא בידוק של תעודותהבטונדות שניצבו במגרש החנייה נעלמו
08:03 – בית פוריכ – לא מאייש
09:12 – זעתרה – כ-25 מכוניות בתור 
09:40 – שער שומרון – חייל מבקש ולוקח מכולנו תעודות, ומורה לנו לעצור בצד ולחכות.  דטל, האורחת מגרמניה נאלצה לעבור בדיקה ביטחונית, שכללה חיטוט בתיק ותשאול.