דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 12.5.10, אחה"צ

Observers: 
שלומית ב., עליה ש. מדווחת
May-12-2010
|
Afternoon

14:50 זעתרה

תור של 25 רכבים מכיוון שכם. התור מתקדם במהירות דרך נקודת הביקורת. 15:15 חווארהנקודת הביקורת מאוישת בחיילים אך הרכבים נעים דרכה מבלי להעצר. 15:25 דיר שאראףנקודת הביקורת ריקה.