עזון עתמה, יום ה' 1.7.10, בוקר

Share:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
אסתי ו. ונאוה א.
Jul-1-2010
|
Morning


 

קצין הנח"ל מגדיל ראש 

בדרך לעזון עתמה ולהתנחלויות אלקנה עובדים בכביש. מסתבר שבונים להם כיכר תנועה.

 06:20  עזון עתמה
הפלא ופלא. בצד התור הלא ארוך בשרוול המרושת עומד תור, גם הוא לא ארוך.
 
ליד השער חייל וחיילת רושמים את העוברים.
המפקד מסביר לנו שזה נעשה על מנת להקל על המעבר ולקצר את התור. נדמה לו שכך היה תמיד...
שלושה פלסטינים רוצים להכנס לכפר וממתינים בסבלנות אך התור ליד השער לא חדל.       
לבסוף הקצין תופס יוזמה. מבקש מהבודקים להמתין ומעביר לידם את שלושת הפועלים.