בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 12.7.10, בוקר

Observers: 
אורה א., יעל ש. (מדווחת)
Jul-12-2010
|
Morning

  יום שני,שוב הגענו ב-10:20 למת"ק עציון.

וכבר לא היו הפתעות כי היו 12 אנשים שחיכו לחקירת שב"כ. אחד מהם הגיע בפעם השנייה כי אתמול היה שם ואמרו לו לחזור. אני מנועה מלתאר, לספר או להגיד משהו כי הם מאוד פחדו מכל ההתערבות שלנו. הם חששו שעכשיו הם יחטפו מכות, הם פחדו שעכשיו יעשו להם כל מיני דברים רעים. נתתי להם את מספר הטלפון שלי כדי לספר מה היה. אבין אם הם לא יספרו, ויחשבו שאני בסך הכול משת"פית ומחסוםווטש גם, למרות שהיה שם מישהו שהכיר את חגית והסביר ל"מוזמנים" מי אנחנו.  

שוב הסכמנו שהשב"כ עומד מעבר לחוק ואין שום גורם ממשי שמעניין אותו לדעת איך ומה נעשה- "אנחנו לא יכולים להתערב בהחלטות" נאמר לי מגורמים בכירים.  לא הועילו לי ההסברים, הנימוקים, והאזהרות שקורים כאן דברים בלתי חוקיים בעליל, ושאין שום גורם שיכול לטפל מיידית ונקודתית למנוע פשע ( החזקת 12 אנשים לצורך חקירה משך שעות רבות מבלי שיפוצו על שעות עבודה אבודות, ומבלי שיש להם זכות להגנה משפטית וכיו"ב) מדאיג אותי מאוד. 

גם לפי החוקים הבינלאומיים השיטה הזו היא מאוד בעייתית, הסבר נוסף שניסיתי לתת הוא, שפעולה זו אינה תורמת לשום ביטחון אישי שלי כאזרחית אלא עלולה ליצור מצב של יצירת פחד ואימה, תחושת תיוג של הפלסטינים שמחכים שאם עד היום לא היו מעורבים יותר מידי, עכשיו הם בין כה וכה "רעים" אז למה שלט יפעלו יותר.  כל הגורמים הכי בכירים שהשיבו שאנחנו יכולות להתלונן בכתב.דוח זה יעבור אליהם.