בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 2.7.08, בוקר

Share:
Facebook Twitter Whatsapp Email
Observers: 
דרורה, רחל (מדווחות)י. נוהגת,
Jul-2-2008
|
Morning
Seriously? Does this make us safer?

 בית לחם, 06:40ארבע תחנות בידוק פועלות, בכל תור עומדים שניים עד שלושה אנשים, והם אומרים כי אף אחד לא מחכה בכניסה! אין כל הסבר למצב החיובי, כולם שמחים מאוד. 

 
אל-נשאש  07:15 אף אחד לא ניגש אלינו לעזרה. 

 נבי-יוניס,  07:55 אדם אחד מבקש עזרה שקשורה ל"יש דין". 

מת"קinfo-icon עציון
,  08:35 באולם ההמתנה כל המושבים תפוסים ואנשים עומדים. בחוץ נמצאים כ – 25 אנשים המתלוננים על ההמתנה לחידוש הכרטיסים המגנטיים. תלונה הוגשה על כך שכל מי שהגיע לפני 07:30 לא יטופל. לא יהיה שימוש ברשימת האנשים לפי סדר הגעתם. אנו מבצעות מספר שיחות טלפון כדי להתלונן, אך לא מקבלות כל תשובה מספקת.