אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ד' 22.10.08, בוקר

Share:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
דרורה פ., רחל (מדווחות) נהג: יוסקה
Oct-22-2008
|
Morning

בית לחם – 06:40אנשים רבים בחוץ מחכים להסעות. בפנים חמישה אשנבים פתוחים. התורים קצרים מאוד, 3-5 איש לערך, ואנשים מגיעים לאיטם. אלה שעברו ויצאו מספרים כי קהל גדול נשאר בכניסה מפני שרק אחדים מורשים להיכנס. אנו עומדות ליד אחד האשנבים מפני שאדם אחד אינו מורשה להיכנס ואיש הביטחון בודק את ההיתר שלו. איש האבטחה הפרטית צועק עלינו לעמוד ליד הקיר מפני שאנחנו "מפריעות לעבודה שלו". שאלנו לשמו והוא ענה "אין לי שם". התקשרנו לראש המת"ק שאמר כי הוא יטפל בתלונה שלנו. 

 
אל נשאש – 07:30  אף אחד לא מבקש את עזרתנו.  

נבי יוניס –    07:50 גבר פלסטיני מבקש עזרה מפני שהוא מתגורר באופן לא חוקי בירושלים עם אשתו היהודייה. הפנינו אותו לרשויות המתאימות. 

 
מת"קinfo-icon עציון – 08:30

גברים רבים עומדים בחוץ. רבים מהם ממהרים למכונית שלנו לבקש עזרה. בפנים רוב הכיסאות פונו. שאלנו מה קרה להם והתשובה שקיבלנו הייתה "הם שברו אותם". החייל אמר כי הם יוחלפו. 80 מספרים חולקו ב – 07:45. כעשרים איש טופלו לפני שאנו עזבנו ב – 09:45