אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ג' 7.4.09, בוקר

Observers: 
דרורה, אורה, רחל (מדווחות), נהג : יוסקה
Apr-7-2009
|
Morning

 

בית לחם – 06:40

מספר קטן של אנשים ממתינים בחוץ. בפנים פתוחים ארבעה אשנבי בידוק. התורים קצרים מאוד. אנו פוגשות שני נשים מקבוצת האקומנים. בזמן שאנו עומדות ומשוחחות אחת מהן מקבלת שיחת טלפון שהאדם האחרון מבית

לחם נכנס. השעה :06:57 מצוין. 

אל נשאש – 07:20

אף אחד לא ניגש לבקש עזרה.  

משרדי המת"ק עציון – 07:45

כ – 75 איש ממתינים למת"ק שייפתח. ב – 08:05  אנו מתקשרות לברר מה הבעיה. אין כל בעיה, "זה ייפתח בקרוב". ב – 08:15 מתבקשים האנשים שהמתינו בחוץ להסתדר בתור לפי סדר הגעתם, ואחד מהם קורא בקול רם את הרשימה. כשכל זה מסתיים, המפקד נ. יוצא החוצה, הוא אומר להם מה סדר קבלת העזרה (נשים ראשונות וכולי), הוא אומר שעליהם להיות בשקט ולשמור על הסדר, הוא מציין שהם ייקראו על פי סדר הרשימה שלהם. לא מחולקים כל מספרים. 

 נבי יוניס –  08:45  אף אחד לא ניגש לבקש עזרה.