מעבר אייל, יום א' 21.2.10, בוקר

Share:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
מיקי פ', דליה ו', נורית ו'-ל '- מדווחת
Feb-21-2010
|
Morning

המחסום נפתח ב-04:01 בקריאה לכל העובדים להתייצב בעמדות. כל 8 העמדות הנראות לעין מאזור קרוסלת היציאה היו מאוישות.

04:10

העובדים החלו לזרום החוצה באופן שוטף. במדידה שערכנו יצאו עד שעה 06:00 לפחות 2800 איש.
הקבוצות שיצאו במהלך השעה הראשונה העידו שהיום היה יותר טוב, והבדיקות היו מהירות, ייתכן שבעקבות השביתה באירתח בשבוע שעבר .יותר מאוחר היו כאלה שהעידו גם על שהייה של  עד 20 דקות בחדרים, לרוב בין רבע שעה לחצי שעה בשטח המחסום.

אלה שהגיעו כרגיל עד  03:30אכן נאלצו להמתין בשל התור הארוך, וסה"כ בזבזו למעלה משעה בנקודת היציאה. אחדים אמרו מפורשות שהם מתחילים להגיע יותר מאוחר, כי המעבר מהיר מעט יותר. לאחרים יעצנו לנסות זאת. רבים העידו שהיום היו הרבה מאוד אנשים בחוץ, כולל בעלי היתר שהייה בישראל היוצאים תמיד ביום א'.

בשעה חמש נערכה תפילת
המונים מסודרת במגרש. אחדים התפללו בקרבת הקרוסלה.

תלונה
: ביום ו' פותחים רק ב05:00 ,וחצי יום העבודה שלהם עוד מתקצר.
בדקנו את השירותים בבואנו, והם נמצאו לא נקיים.

הערה
: הקרוסלה ביציאה חורקת נוראות, ומהווה מפגע לאוזניים. ראוי לבקש תיקון ושימון. לא הצלחנו להידבר עם מי מבעלי הסמכות בעניין זה.

עזבנו אחרי 06:00 ובליבנו קורטוב של
תקווה שאפשר לשפר.